SK
enviro
Enviro
ZeoWater

ZeoWater

Prírodné aditívum pre optimalizáciu technológie čistenia vôd

Využitie zeolitu pri čistení a úprave vody je veľmi široké. Účelom dávkovania produktu je zvyšovanie biologickej aktivity čistiaceho procesu, vylepšenie sedimentačných vlastností kalu a kvality vyčistených odpadových vôd. 

Výhody použitia ZeoWater

 • sorbent katiónov ťažkých kovov
 • zabraňuje expandovaniu pri tvorbe kalu
 • zlepšuje hodnoty CHSK, BSK5 a NH4-N vo vode
 • znižuje kalový index, zlepšuje vyhnívanie kalov pri lepšej kvalite bioplynu
 • znižuje náklady značnou úsporou chemických prostriedkov
 • adsorbuje pachy
 • stabilizuje procesy a bezpečnosti prevádzky aj pri silne kolísajúcom znečistení
 • redukuje celkový obsah dusíka
 • lepšie separuje kaly od čistej vody
 • zahusťuje kaly z čistiarne priemyselných vôd

Pri úprave vody pomocou ZeoWater sa znižuje obsah železa a mangánu, dochádza k redukcii celkového obsahu dusíka, tiež sa využíva na dočisťovanie odpadových vôd od amoniaku v čistiarňach odpadových vôd. Produkt ZeoWater priaznivo ovplyvňuje technologické parametre aktivačného stupňa ako sú napr. produkcia prebytočného kalu, objemové látkové zaťaženie a zaťaženie kalu, vek kalu, kalový index. Tento spôsob úpravy vody so ZeoWater, vďaka svojim vlastnostiam, taktiež šetrí náklady na chemické prostriedky.

Zahusťovanie a hygienizácia kalov

Využitím zeolitového filtračného média sa zabraňuje expandovaniu pri tvorbe kalu, znižuje sa kalový index, zlepšuje sa separácia kalov od čistej vody, vylepšujú sa sedimentačné vlastnosti kalu. Z pohľadu anaeróbnej stabilizácie kalov pri čistení odpadových vôd dochádza k nárastu sušiny vyhnitého kalu, k zníženiu organického podielu anaeróbne stabilizovaných kalov, zvýšenie produkcie bioplynu, pokles mernej spotreby flokulantu a zvýšenie sušiny mechanicky odvodneného kalu.

Na základe normy DIN EN 16070 sa produkt ZeoWater môže používať ako filtračné médium pri úprave vody. 

ZeoWater

Odporúčané produkty

ZeoAqua - bazény

ZeoAqua - bazény

Prírodné filtračné médium na čistenie a úpravu vody v bazéne

Odporúčané frakcie

 • Micro 20 Extra Dry
 • Micro 50
 • Micro 200
 • 0 - 0,2 mm
 • 0,5 - 1 mm
 • 1 - 2,5 mm
 • 2,5 - 5 mm

Balenie

 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

andrea cseteova

Andrea Cseteová

Manažér predaja pre Enviro & Industry

cseteova.andrea@zeocem.sk
+421 917 208 863

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.