Slovensky

Ďalšie realizované investičné projekty
Nová linka na drvenie a triedenie zeolitu

Nová linka na drvenie a triedenie zeolitu

Uvedenie do prevádzky prinieslo zvojnásobenie výrobnej kapacity zrnitých zeolitových produktov

Jej vybudovanie prinieslo zdvojnásobenie výrobnej kapacity zrnitých zeolitových produktov. Umožnilo nám to zvýšiť dodávky najžiadanejších frakcií a prispôsobiť sa rastúcim požiadavkám trhu na určité produkty.

Priestory výrobnej linky nahradili bývalú cementárensku výrobnu infraštruktúru. Na jej mieste vyrástla nová moderná výrobná hala vybavená modernou technológiou s priamym prepojením výroby na distribúciu produktov. Súčasťou je expedíčná linka s možnosťou expedície pre cestnú aj železničnú prepravu. Výrobné zariadenie bolo vybudované s možnosťou ďalšieho dobudovania výrobných zariadení a tým aj ďalšieho navýšenia výrobných kapacít do budúcnosti. V nasledujúcich rokoch sme pripravení na ďalšie dvojnásobné zvýšenie výrobných kapacít. 

IAN08089 zmensene

IAN08152 zmensene

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.