enviro
Enviro
KlinoGas

KlinoGas

Prírodný materiál pre zvýšenie efektivity bioplynových staníc

Použitím produktu KlinoGas sa zvyšuje produkcia bioplynu z odbúranej organickej sušiny, čo zvyšuje ekonomický prínos prevádzky bioplynovej stanice.

KlinoGas

Benefity, ktoré prináša použitie KlinoGas

  • zvyšuje efektivitu bioplynovej stanice
  • zlepšuje anaeróbne procesy pri spracovaní biomasy
  • znižuje koncentráciu amoniaku v procese rozkladu bielkovín, aminokyselín a močoviny
  • napomáha pri rozmnožovaní mikroorganizmov
  • zvyšuje produkované množstvo bioplynu
  • zlepšuje kvalitu digestátu ako pôdneho hnojiva 

Zvýšenie efektivity prevádzky bioplynovej stanice 

Získavanie bioplynu na výrobu energie sa stáva čoraz významnejším. Použitím prípravku KlinoGas sa zvyšuje efektivita bioplynovej stanice a zároveň sa zvyšuje kvalita digestátu ako pôdneho hnojiva. Vďaka veľkej povrchovej ploche zeolitu, vytvára vhodné prostredie na usídlenie baktérií a tak napomáha pri rozmnožovaní mikroorganizmov zodpovedných pre správne fungovanie bioplynovej stanice. Pridaním zeolitového vstupu sa zvyšuje produkcia bioplynu z odbúranej organickej sušiny v čistiarňach odpadových vôd, čo môže mať významný ekonomický prínos pre prevádzku bioplynovej stanice.

Zlepšenie kvality digestátu ako pôdneho hnojiva

Pridaním zeolitu sa zvyšuje sorpčná kapacita digestátu ako hnojiva. Počas priebehu fermentácie, zeolit naviaže na seba vysoký objem čpavku, ktorý po aplikácii digestátu v pôde pomalým spôsobom uvoľňuje, čím sa zlepšuje prijatie dusíka rastlinami. 

Odporúčané frakcie

Micro 50 | Micro 200

Balenie

25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Manažér predaja pre Enviro & Industry

Andrea Cseteová
cseteova.andrea@zeocem.sk
enviro@zeocem.sk
mobil: +421 917 208 863

Predajné miesta