building
Building
KlinoStone

KlinoStone

Zeolit ako prírodný puzolán určený k výrobe cementov

Podľa normy STN 197-1, puzolány sú prírodné kremičité alebo hlinitokremičité látky.

KlinoStone

Prírodné puzolány po zamiešaní s vodou sami netvrdnú, ale ak sú jemne zomleté, reagujú za prítomnosti vody pri normálnej teplote s rozpusteným hydroxidom vápenatým (Ca(OH2) ) a tvoria zlúčeniny kremičitanov vápenatých a hlinitanov vápenatých, ktoré sú nositeľmi narastajúcej pevnosti. Puzolány obsahujú hlavne aktívny oxid kremičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3). Zvyšok obsahuje oxid železitý (Fe2O3) a iné oxidy. Obsah aktívneho oxidu kremičitého nemá byť menší ako 25 % hmotnosti.

Vplyv obsahu aktívneho SiO2 na index aktivity a pevnosti

Zo zrealizovaného Frattiniho testu (= puzolánová reaktivita, viazanieZo zrealizovaného Frattiniho testu (= puzolánová reaktivita, viazanieCa(OH)2), vyplýva vysoká puzolánová reaktivita veľmi blízka hodnote 100 % účinného viazania hydroxidu pre KlinoStone.Tento výsledok zvyšuje výhody použitia produktu pri výrobe cementu. Nadpriemerná hodnota je dosiahnutá vďaka vysokému obsahu aktívneho SiO2 44 - 54 %. Väčšina puzolánových lomov na európskom trhu nedosahuje puzolánovú reaktivitu ani 80%.

KlinoStone sample

Výhody použitia

  • šetrí náklady na výrobu cementu a znižuje uhlíkovú stopu
  • dlhodobý nárast pevnosti
  • vysoká pevnosť v ťahu
  • zvýšená životnosť
  • zvýšená odolnosť proti oderu
  • zvyšuje odolnosť proti chemickým účinkom chloridov, kyselín, dusičnanov a síranov
  • zníženie rizika vzniku trhlín a mikrotrhlín
  • znižuje hydratačné teplo pri vysokých denných teplotách a v masívnych betónových konštrukciách
  • znižovanie rizika vzniku alkalickej reaktivity

Ekonomiká a ekologická úspora pri výrobe cementov

Zeolit sa môže použiť ako náhrada puzolánov, pretože má lepšie vlastnosti z hľadiska životnosti, je tiež ekonomický a ekologický. Používa sa ako aktívna substitúcia portlandského slinku, ktorá v závislosti od triedy cementov, pri správnom podiele zeolitu umožňuje efektívne zníženievýrobných nákladov.

Zmesné cementy s podielom zeolitu

Pozitívne vlastnosti, ktoré sa prejavili pri správnych podieloch mletého zeolituv betónoch, sa aktivujú aj použitím zmesných cementov s obsahom zeolitu. Umožňujú flexibilitu vstupov do výrobného procesu,ktorý môže reagovať pružnejšie na vplyvy vonkajšieho (externého) prostredia, ako je napríklad cena emisií CO2 alebo cena granulovanej vysokopecnej trosky.     

Balenie

kipp – voľne ložený | nákladná vlaková preprava

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Predajné miesta