SK
building
Building
KlinoStone

KlinoStone

Zeolit ako prírodný puzolán určený k výrobe cementov

Podľa normy STN 197-1, puzolány sú prírodné kremičité alebo hlinitokremičité látky.

Prírodné puzolány po zamiešaní s vodou sami netvrdnú, ale ak sú jemne zomleté, reagujú za prítomnosti vody pri normálnej teplote s rozpusteným hydroxidom vápenatým (Ca(OH2) ) a tvoria zlúčeniny kremičitanov vápenatých a hlinitanov vápenatých, ktoré sú nositeľmi narastajúcej pevnosti. Puzolány obsahujú hlavne aktívny oxid kremičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3). Zvyšok obsahuje oxid železitý (Fe2O3) a iné oxidy. Obsah aktívneho oxidu kremičitého nemá byť menší ako 25 % hmotnosti.

Vplyv obsahu aktívneho SiO2 na index aktivity a pevnosti

Zo zrealizovaného Frattiniho testu (= puzolánová reaktivita, viazanieZo zrealizovaného Frattiniho testu (= puzolánová reaktivita, viazanieCa(OH)2), vyplýva vysoká puzolánová reaktivita veľmi blízka hodnote 100 % účinného viazania hydroxidu pre KlinoStone.Tento výsledok zvyšuje výhody použitia produktu pri výrobe cementu. Nadpriemerná hodnota je dosiahnutá vďaka vysokému obsahu aktívneho SiO2 44 - 54 %. Väčšina puzolánových lomov na európskom trhu nedosahuje puzolánovú reaktivitu ani 80%.

KlinoStone sample

Výhody použitia

 • šetrí náklady na výrobu cementu a znižuje uhlíkovú stopu
 • dlhodobý nárast pevnosti
 • vysoká pevnosť v ťahu
 • zvýšená životnosť
 • zvýšená odolnosť proti oderu
 • zvyšuje odolnosť proti chemickým účinkom chloridov, kyselín, dusičnanov a síranov
 • zníženie rizika vzniku trhlín a mikrotrhlín
 • znižuje hydratačné teplo pri vysokých denných teplotách a v masívnych betónových konštrukciách
 • znižovanie rizika vzniku alkalickej reaktivity

Ekonomiká a ekologická úspora pri výrobe cementov

Zeolit sa môže použiť ako náhrada puzolánov, pretože má lepšie vlastnosti z hľadiska životnosti, je tiež ekonomický a ekologický. Používa sa ako aktívna substitúcia portlandského slinku, ktorá v závislosti od triedy cementov, pri správnom podiele zeolitu umožňuje efektívne zníženievýrobných nákladov.

Zmesné cementy s podielom zeolitu

Pozitívne vlastnosti, ktoré sa prejavili pri správnych podieloch mletého zeolituv betónoch, sa aktivujú aj použitím zmesných cementov s obsahom zeolitu. Umožňujú flexibilitu vstupov do výrobného procesu,ktorý môže reagovať pružnejšie na vplyvy vonkajšieho (externého) prostredia, ako je napríklad cena emisií CO2 alebo cena granulovanej vysokopecnej trosky.     

KlinoStone

Odporúčané produkty

ZeoSlag

ZeoSlag

Prímes II. druhu pre výrobu betónu

Balenie

 • kipp – voľne ložený
 • nákladná vlaková preprava

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.