Slovensky

Životné prostredie
Vlastná fotovoltaická elektráreň

Vlastná fotovoltaická elektráreň

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

V roku 2023 sme spustili prvú fázu výroby elektrickej energie zo slnečnej energie. Využili sme strešné plochy na výrobných a administratívnych budovách závodu. V prvej fáze boli pokryté strechy novej skladovacej haly fotovoltaickými panelmi a aktuálne v roku 2023 využívame slnečnú energiu na čiastočné pokrytie spotreby elektrickej energie vo výrobe zeolitových produktov. Každý mesiac dokážeme vyprodukovať také množstvo elektrickej energie zo slnečného žiarenia, ktoré pokryje spotrebu elektrickej energie na balenie paletizovaných produktov.

V ďalších fázach budeme pokračovať s rozširovaním umiestnenia fotovoltaických panelov na strešné plochy administratívnych a výrobných budov. Cieľom je vybudovať vlastnú fotovoltaickú elektráreň a elektrickú energiu pre výrobu zeolitových produktov čerpať iba z obnoviteľných zdrojov.

 

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.