SK
cement balený
Voľne ložený cement
Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ A-P 42,5 R

Je vyrobený jemným mletím kremičitanového slinku, prírodného puzolánu (zeolit)  a sádrovca. 

Účel použitia

 • výroba betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov
 • výroba prefabrikátov
 • náročné betónové, železobetónové a stavebné konštrukcie
 • betónové a železobetónové nosné konštrukcie
 • mostné konštrukcie
 • tenkostenné a špeciálne konštrukcie
 • priemyselné podlahy

Výhody obsahu zeolitu v cemente

 • zníženie emisií CO2
 • zlepšenie stability zmesí, zvýšenie nárastu pevnosti
 • celkové zvýšenie životnosti betónu
 • zlepšenie mechanických vlastností a trvanlivosti
 • zvýšenie síranovzdornosti, eliminácia síranovej korózie
 • zlepšená nepriepustnosť

Dokumenty a certifikáty

Produktový list

Certifikát o nemennosti parametrov

Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Odporúčané produkty

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ B-P 42,5 N

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Puzolánový cement EN 197-1-CEM IV/B (P) 32,5 N

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

dusan senitko

Dušan Šenitko

Manažér predaja pre cementové produkty

senitko@zeocem.sk
+421 948 986 244