PL
enviro
Enviro
ZeoWater

ZeoWater

Naturalny dodatek do optymalizacji technologii uzdatniania wody

Przemysł produkuje duże ilości różnych typów ścieków, a coraz precyzyjniejsze prawo wymaga skuteczniejszych metod oczyszczania i uzdatniania wody z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. Na podstawie normy DIN EN 16070 produkt ZeoAqua może być stosowany, jako medium filtracyjne przy uzdatnianiu wody. ZeoAqua przyczynia się do zabezpieczenia środowiska naturalnego i jest doskonałym wymieniaczem jonowym.

Zalety zastosowania

 • sorbent kationów metali ciężkich
 • zapobiega ekspandowaniu przy tworzeniu szlamu
 • poprawia parametry CrOD, BOD5 i NH4-N w wodzie
 • zmniejsza indeks szlamowy, poprawia proces rozkładu szlamu przy lepszej jakości biogazu
 • zmniejsza koszty przez oszczędność środków chemicznych
 • adsorbuje zapachy
 • stabilizuje procesy i bezpieczeństwo pracy nawet przy silnie zmieniających się zanieczyszczeniach
 • koryguje wartość pH
 • redukuje całkowitą zawartość azotu,lepiej separuje szlamy od czystej wody
 • zagęszcza szlamy z oczyszczalni ścieków przemysłowych

Przy uzdatnianiu wody za pomocą ZeoWater zmniejsza się zawartość żelaza i manganu, następuje zmniejszenie całkowitej ilości azotu, koryguje się wartość pH i oczyszcza się ścieki z amoniaku w oczyszczalniach ścieków. Produkt ZeoWater – naturalny zeolit, korzystnie wpływa na technologiczne parametry stopnia aktywacji, co powoduje na przykład produkcję dodatkowego szlamu, poprawia obciążenie objętościowe substancji i obciążenie szlamu, wiek szlamu i indeks szlamu. Uzdatnianie wody za pomocą ZeoWater, dzięki jego własnościom powoduje również oszczędność kosztów ponoszonych na środki chemiczne.

Zagęszczanie i utylizacja szlamów

Zastosowanie zeolitu zapobiega ekspandowaniu przy tworzeniu szlamu, zmniejsza się indeks szlamowy, poprawia się separacja szlamu od czystej wody, poprawiają się własności sedymentacyjne szlamu. Z punktu widzenia stabilizacji anaerobowej szlamów przy oczyszczaniu ścieków dochodzi do wzrostu ilości suszu w rozłożonym szlamie, do zmniejszenia organicznego udziału anaerobowo stabilizowanych szlamów, zwiększenia produkcji biogazu, spadku średniego zużycia flokulantu i zwiększenia ilości suszu w mechanicznie odwodnionym szlamie. 

ZeoWater

Rekomendowane produkty

ZeoAqua - baseny

ZeoAqua - baseny

Naturalny preparat filtrujący do czyszczenia i przygotowywania wody w basenie

Zalecane frakcje

 • Micro 20 Extra Dry
 • Micro 50
 • Micro 200
 • 0 - 0,2 mm
 • 0,5 - 1 mm
 • 1 - 2,5 mm
 • 2,5 - 5 mm

Pakowanie

 • 25 kg worki
 • 1 000 kg big bag
 • silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Daj nam znać swoją wiadomość.

Invalid Input

Please confirm your consent

Nieprawidłowe dane wejściowe

andrea cseteova

Andrea Cseteová

Menedżer biznesu dla Enviro & Industry

cseteova.andrea@zeocem.sk
+421 917 208 863

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.