SK

Strategické investície
Nová mikronizačná linka

Nová mikronizačná linka

Zvýšili sme výrobnú kapacitu pre produkt ZeoCem Micro - mletý práškový zeolit

Nové zariadenie nám umožnilo zvýšiť objem výroby a udržať konštantnú vysokú kvalitu mikronizovaných produktov. Rozšírili sme produktové rady o mikronizované frakcie M15 a M10.

Dôraz na kvalitu

Dodržanie konštantnej kvality produktov je pre nás kľúčový parameter vo výrobnom procese. Nové zariadenie umožňuje dodržanie výrobných parametrov  stanovaných v technickom liste. Zákazníkom garantujeme dodržanie vlhkosti až do úrovni 2% pre produkt ZeoCem Micro extra dry. Prepojenie výroby s baliacou a expedičnou technológiou umožňuje tento stupeň vlhkosti udržať až ku konečnému spotrebiteľovi. 

           

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.