Slovensky

Prírodný zeolit ako prírodný puzolán, prináša v zmesných cementoch ekonomické aj ekologické výhody. Produkcia prírodného zeolitu produkuje výrazne nižší objem CO2 ako sa uvoľňuje pri výrobe hlavnej zložky cementu - slinku. Z tohto pohľadu, substitúcia časti slinku prírodným zeolitom s puzolánovými vlastnosťami prináša viac ekologický variant cementu. Zeolit ako prírodný puzolán pridáva cementu vyššie kvalitatívne vlastnosti – zlepšuje mechanické vlastnosti a trvanlivosti, zvyšuje životnosť betónu a priaznivo pôsobí na stabilitu a spracovanie zmesí.

Voľne ložený cement

Balený cement