SK
cement balený
Balený cement
Cement CEM II / C-M (S-P) 32,5 R

Cement CEM II / C-M (S-P) 32,5 R

Portlandský kompozitný cement EN 197-1-CEM II/ C-M (S-P) 32,5 R

Predstavuje ekologický variant cementu. Neekologické vstupy nahrádzame funkčným zeolitom, ktorý je vyťažený ekologickým spôsobom. Zeolit ako prírodný puzolán nahrádza konvenčné vstupy, ktoré majú vysokú uhlíkovú stopu. 

Účel použitia

 • výroba betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov
 • výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
 • vhodný na zhotovenie základov, základových dosiek, tvárnic a podkladových betónov
 • zhotovovanie betónov a poterov
 • betónovanie väčších blokov, základov, ciest, priehrad, kde sa vyžaduje nízke hydratačné teplo
 • betón so zvýšenou odolnosťou proti účinku síranových, uhličitých a kyslých vôd
 • podzemné tesniace steny vystavené agresívnemu prostrediu
 • injekčné zmesy v styku s agresívnym prostredím

Výhody použitia Ekocementu

 • univerzálne využitie
 • ľahké spracovanie a veľmi dobrá stabilita zmesí
 • vysoká plasticita a nízky vývoj hydratačného tepla
 • zlepšenie mechanických vlastností a trvanlivosti

Balenie

Inovovaná metóda uzatvorenia obalu zvyšuje trvanlivosť materiálu a zlepšuje manipuláciu s balením. Zabraňuje akémukoľvek úniku materiálu do prostredia alebo prieniku vlhkosti do balenia. Vrecia majú zvárané ventily a vďaka tomu tieto vrecia nevypúšťajú počas manipulácie cementový prach a až do rozbalenia zostávajú čisté a bez prachu.

Dokumenty a certifikáty

Produktový list

Certifikát o nemennosti parametrov

Cement CEM II / C-M (S-P) 32,5 R

Odporúčané produkty

Cement CEM II / B-P 42,5 N

Cement CEM II / B-P 42,5 N

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ B-P 42,5 N

Balenie

 • 25 kg vrece

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

dusan senitko

Dušan Šenitko

Manažér predaja pre cementové produkty

senitko@zeocem.sk
+421 948 986 244