SK
enviro

Produkty línie Enviro boli špeciálne vyvinuté pre najrôznejšie enviromentálne použitie. Špecifické vlastnosti zeolitu ich predurčujú  na najrôznejšiu filtráciu. Zeolit pôsobí ako výborný filtračný a sorpčný materiál. Adsorbuje dioxíny a ťažké kovy. ZeoAqua a ZeoWater sú výborné filtračné materiály, ktorý zabezpečuje čistotu a vhodnosť vody. ZeoAqua  slúži na čistenie a úpravu pitných vôd. Produkt ZeoWater sa využíva pri likvidácii a úprave odpadových vôd, kde podporuje zvýšenú biologickú aktivitu čistiaceho procesu. Okrem úpravy vôd je veľmi dôležité použitie produktov z línie Enviro pri filtrácii vzduchu a plynov, vytváranie filtračných bariér pri výstavbe skládok odpadov kde zabraňujú kontaminácii pôdy. Znižujú škodlivý dopad na životné prostredie pri výrobe a napomáhajú biologickému procesu prebiehajúcemu pri výrobe bioplynu.

Enviro

 • ZeoAqua - bazény

  ZeoAqua - bazény

  Prírodné filtračné médium na čistenie a úpravu vody v bazéne
 • ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

  ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

  Filtračný materiál na úpravu pitnej vody na prírodnej báze
 • ZeoWater

  ZeoWater

  Prírodné aditívum pre optimalizáciu technológie čistenia vôd
 • KlinoGas

  KlinoGas

  Prírodný materiál pre zvýšenie efektivity bioplynových staníc
 • ZeoTraction

  ZeoTraction

  Ekologický posypový materiál
 • ZeoTraction Ultra

  ZeoTraction Ultra

  Ekologický posypový materiál s dvojitým účinkom rozmrazovania a zdrsňovania

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.