SK
enviro
Industry
ZeoCem Eco - čistenie spalín

ZeoCem Eco - čistenie spalín

Prírodný adsorbent pre čistenie spalín a vzduchu

Umožňuje zachytávať látky plynného skupenstva a využíva sa na sorpciu ťažkých kovov, dioxínov a furánov, na dehydratáciu plynov, sorpciu acetylénu, oxidu uhličitého, sírnych zlúčenín, amoniaku, na separáciu vzduchu a iné.

Vlastnosti ZeoCem Eco pri čistení spalín a vzduchu 

 • aktívny sorbent
 • nízka cena v porovnaní so syntetickým zeolitom
 • ľahká dostupnosť
 • dostatočná sorpčná kapacita
 • nízka energetická a investičná náročnosť

V procese čistenia spalín je zeolit účinný pri nasledovných problémoch

 • sorpcia ťažkých kovov
 • dehydratácia plynov (sušenie)
 • sorpcia dioxínov a furánov
 • sorpcia acetylénu, oxidu uhličitého, sírnych zlúčenín
 • separácia vzduchu
 • sorpcia plynného amoniaka
 • sorpcia vlhkosti pri výkyvoch prevádzkovej teploty v spaľovniach
 • ochrana filtračných textílií pred poškodením pri poklese teploty pod rosný bod spalín
 • zeolit (klinoptilolit) je vhodný ako adsorbent pri odstraňovaní emisií amoniaku zo vzduchu
 • zaprašovaním filtračných hadíc dochádza k zlepšeniu regenerácie tkaninových filtrov a k ich ochrane
 • využitie pri predčistení vzduchu pred priamym vstupom na filtre
 • mechanický filter na čistenie spalín a prachových častíc
ZeoCem Eco - čistenie spalín

Odporúčané produkty

KlinoSorb

KlinoSorb

Sorbent pre ekologické a priemyselné havárie

ZeoCem Micro

ZeoCem Micro

Univerzálne, vysoko účinné plnivo pre plastikársky, gumárenský a farbiarsky priemysel

Odporúčané frakcie

 • Micro 20 Extra Dry
 • Micro 50
 • Micro 200

Balenie

 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

andrea cseteova

Andrea Cseteová

Manažér predaja pre Enviro & Industry

cseteova.andrea@zeocem.sk
+421 917 208 863

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.