enviro
Industry
ZeoCem Eco - čistenie spalín

ZeoCem Eco - čistenie spalín

Prírodný adsorbent pre čistenie spalín a vzduchu

Umožňuje zachytávať látky plynného skupenstva a využíva sa na sorpciu ťažkých kovov, dioxínov a furánov, na dehydratáciu plynov, sorpciu acetylénu, oxidu uhličitého, sírnych zlúčenín, amoniaku, na separáciu vzduchu a iné.

ZeoCem Eco - čistenie spalín

Vlastnosti ZeoCem Eco pri čistení spalín a vzduchu 

 • aktívny sorbent
 • nízka cena v porovnaní so syntetickým zeolitom
 • ľahká dostupnosť
 • dostatočná sorpčná kapacita
 • nízka energetická a investičná náročnosť

V procese čistenia spalín je zeolit účinný pri nasledovných problémoch

 • sorpcia ťažkých kovov
 • dehydratácia plynov (sušenie)
 • sorpcia dioxínov a furánov
 • sorpcia acetylénu, oxidu uhličitého, sírnych zlúčenín
 • separácia vzduchu
 • sorpcia plynného amoniaka
 • sorpcia vlhkosti pri výkyvoch prevádzkovej teploty v spaľovniach
 • ochrana filtračných textílií pred poškodením pri poklese teploty pod rosný bod spalín
 • zeolit (klinoptilolit) je vhodný ako adsorbent pri odstraňovaní emisií amoniaku zo vzduchu
 • zaprašovaním filtračných hadíc dochádza k zlepšeniu regenerácie tkaninových filtrov a k ich ochrane
 • využitie pri predčistení vzduchu pred priamym vstupom na filtre
 • mechanický filter na čistenie spalín a prachových častíc

Odporúčané frakcie

Micro 20 Extra Dry | Micro 50 | Micro 200

Balenie

25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Manažér predaja pre Enviro & Industry

Andrea Cseteová
cseteova.andrea@zeocem.sk
enviro@zeocem.sk
mobil: +421 917 208 863

Predajné miesta