Slovensky
fish 2
Ryby a akvakultúra

Ryby a akvakultúra

ZeoFeed prináša pozitívne účinky v chove rýb a akvakultúre

ZeoFeed® je podľa Nariadenia komisie EÚ č. 651/2013 kŕmna doplnková látka pre všetky živočíšne druhy v kategórii technologických doplnkových látok – funkčná skupina: viažuce látky a protispekavé látky, identifikačné číslo 1g568.  

Techologické parametre krmiva

Pridaním do kŕmnych zmesí ZeoFeed  zlepšuje technologické parametre krmiva a kŕmnych zmesí.

  • zlepšuje peletizačné vlastnosti
  • poskytuje absorpciu oleja – olejové číslo 0,62 ml/100 g
  • vysoká pórovitosť a nízka špecifická hmotnosť zeolitu prispieva k kratšiemu času sedimentácie

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre

Pridanie ZeoFeed do krmiva zvyšuje produkčné parametre a zlepšuje kvalitu produkcie rybieho mäsa. Podľa našich zákazníkov ZeoFeed zlepšuje senzorické chuťové vlastnosti mäsa. Prikladáme niekoľko výťažkov z vedeckých štúdií, ktoré sa zaoberali úžitkom pridania zeolitu clinoptilolitu do kŕmnych zmesí v chove rýb

  • pridanie klinoptilolitu do krmiva pre ryby zlepšuje profily mastných kyselín pstruha dúhového (Danabas, 2011)
  • pridávanie klinoptilolitu do potravy pstruha dúhového v rôznom objeme 1 - 4% kompletného krmiva podporuje produkciu rybieho mäsa kvalitatívne aj kvantitatívne (Paritová et al., 2013)
  • klinoptilolit má pozitívny vplyv na rastovú výkonnosť a využitie krmiva u Pražmy kráľovskej (Sparus aurata) - optimálna hladina zeolitu v potrave bola 2,71 % krmiva (Kanyilmaz et al., 2016)

* Referencie sú dostupné na vyžiadanie

Ryby a akvakultúra

Odporúčané produkty

ZeoFeed®

ZeoFeed®

Doplnková kŕmna látka

Odporúčané frakcie

  • Micro 200

Balenie

  • 25 kg vrece
  • 1 000 kg big bag
  • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.