SK
industry

Požiadavky priemyslu sú veľmi špecifické a rôznorodé. Je preto potrebné k týmto požiadavkám pristupovať individuálne a ponúkať riešenia šité na mieru zákazníkom. Na tento účel je vhodný produkt ZeoCem, ktorý slúži ako adsorbent a desikant (vysušovadlo). Produkt ZeoCem adsorbuje pachy a slúži aj ako plnivo pri výrobe papiera a plastov. Jednou z jeho vlastností je stabilizácia zmesí u rôznych zmesných produktov.

Industry

 • ZeoCem Micro

  ZeoCem Micro

  Univerzálne, vysoko účinné plnivo pre plastikársky, gumárenský a farbiarsky priemysel
 • KlinoCarb

  KlinoCarb

  Špeciálny zmesný produkt na čistenie spalín a iných exhalátov
 • KlinoSorb

  KlinoSorb

  Sorbent pre ekologické a priemyselné havárie
 • ZeoCem Eco - čistenie spalín

  ZeoCem Eco - čistenie spalín

  Prírodný adsorbent pre čistenie spalín a vzduchu

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.