SK
enviro
Enviro
ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

Filtračný materiál na úpravu pitnej vody na prírodnej báze

ZeoAqua predstavuje ekologický spôsob na úpravu pitnej vody prirodzeným spôsobom. 

 Výhody fltračného materiálu ZeoAqua pri úprave pitných vôd

 • ekologický spôsob na úpravu pitnej vody 
 • vhodné použitie pre úpravovne pitných vôd rôznych veľkostí
 • znižuje hodnoty železa, mangánu a antimónu, ktoré sa vo vode vyskytujú v priemerných množstvách
 • adsorbuje znečisťujúce látky na extrémne veľkej povrchovej ploche minerálu
 • zvyšuje účinnosť sanitačných látok
 • netoxický a nealergický
 • regenerovateľný materiál

Odborný posudok ZeoAqua

Podľa protokolu o skúške č. 5545-5550/ 2016 vykonanej n Národnom referenčnom laboratóriu pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, RÚVZ Poprad, ZeoAqua spĺňa požiadavky na použitie pri úprave vody na pitnú vodu, pri úprave bazénovej vody a čistení odpadových vôd. 

ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

Odporúčané produkty

ZeoAqua - bazény

ZeoAqua - bazény

Prírodné filtračné médium na čistenie a úpravu vody v bazéne

Odporúčané frakcie

 • 0,5 - 1 mm
 • 0,6 - 1,8 mm
 • 1 - 2,5 mm

Balenie

 • 20 kg vrece
 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

andrea cseteova

Andrea Cseteová

Manažér predaja pre Enviro & Industry

cseteova.andrea@zeocem.sk
+421 917 208 863

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.