enviro
Enviro
ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

Filtračný materiál na úpravu pitnej vody na prírodnej báze

ZeoAqua predstavuje ekologický spôsob na úpravu pitnej vody prirodzeným spôsobom. 

ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

 Výhody fltračného materiálu ZeoAqua pri úprave pitných vôd

  • ekologický spôsob na úpravu pitnej vody 
  • vhodné použitie pre úpravovne pitných vôd rôznych veľkostí
  • znižuje hodnoty železa, mangánu a antimónu, ktoré sa vo vode vyskytujú v priemerných množstvách
  • adsorbuje znečisťujúce látky na extrémne veľkej povrchovej ploche minerálu
  • zvyšuje účinnosť sanitačných látok
  • netoxický a nealergický
  • regenerovateľný materiál

Odborný posudok ZeoAqua

Podľa protokolu o skúške č. 5545-5550/ 2016 vykonanej n Národnom referenčnom laboratóriu pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, RÚVZ Poprad, ZeoAqua spĺňa požiadavky na použitie pri úprave vody na pitnú vodu, pri úprave bazénovej vody a čistení odpadových vôd. 

Odporúčané frakcie

0,5 - 1 mm | 1 - 2,5 mm

Balenie

20 kg vrece | 25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Manažér predaja pre Enviro & Industry

Andrea Cseteová
cseteova.andrea@zeocem.sk
enviro@zeocem.sk
mobil: +421 917 208 863

Predajné miesta