SK
Špeciálne produkty
Granulované produkty

Granulované produkty

Novinka v produktovom portfóliu

Efektívne spojenie všetkých výhod mikronizovaných zeolitov s flexibilnými možnosťami ich zušľachtenia umožňuje výrobu širokej palety zmesných kompaktovaných kompozitov na prianie zákazníka.

ZEOCEM GRANUL je univerzálnym predstaviteľom našej novej výrobnej línie. Definitívne rieši požiadavky zákazníkov na vysokú jemnosť zeolitu a veľmi presnú dávkovateľnosť produktu v nimi používaných technológiach. Zároveň eliminuje prašnosť vznikajúcu pri manipulácii s práškovým produktom. Granulácia posúva Zeocem vpred v pripravenosti obstáť s našimi produktmi pri hľadaní definitívnych riešení v rámci inžinieringu moderných green-tech aplikácií vo všetkých sektoroch činnosti našich súčasných a nových zákazníkov.

Granulované produkty predstavujú univerzálne riešenie, ktoré je aplikovateľné naprieč celé výrobné portfólio firmy Zeocem, tzn. i v produktoch, ktoré podliehajú legislatíve súvisiacej s kŕmnymi látkami.

Granuláty sú nadstavbou nad našimi mikronizovanými produktmi. Toto riešenie nám umožňuje vyrábať produkty z čistého mikronizovaného zeolitu, ale taktiež aj zmesné produkty pozostávajúce až z 8 komponentov a 1 kvapalného vstupu, ktoré sú produktom našej modernej homogenizačnej linky.

Základné technické parametre a výhody ZEOCEM GRANUL

ZEOCEM GRANUL sa vyrába technológiou kompaktovania (niekedy označované aj ako  briketovanie) kombináciou vysokého tlaku, ktorý umožňuje výrobu bez spojiva, ale aj s použitím spojiva.

Technológia umožňuje kompaktovať:

 • čisté mikronizované zeolity a vápence z produkcie Zeocem
 • zmesi na báze zeolitu alebo vápenca z našej produkcie a komponentov dodaných zákazníkom s garantovanou homogenitou 1 : 100 000
 • zmesi zeolitov a kvapalných zložiek - do cca 10% vlhkosti v prípade zeolitu*
 • zmesi zeolitov a ďalších ílovitých nerastov
 • zmesi na základe priania zákazníka

Inšpiratívne príklady možnosti použitia:

 • doplnková kŕmna látka - granulované frakcie pod 200μm
 • zmesné granulované krmivá
 • zmesné podstielky pre hospodárske zvieratá
 • zmesné podstielky pre domáce zvieratá - vrátane parfémovaných variant
 • pôdne akcelerátory pre podporu rastu a odolnosti rastlín proti suchu
 • pôdne kondicionéry pre poľnohospodársku výrobu a záhradu k úprave štruktúry pôdy a pH
 • pôdne kondicionéry pre zvyšovanie zadržiavania vody a živín
 • rastlinné rastové akcelerátory aplikované rozosievaním
 • hnojivá na báze zeolitu a vápenca aplikované rozosievaním
 • rozmanité riešenia pre akvakultúry, čistenie pitných, priemyselných a odpadových vôd
 • priemyselné riešenia - vysoko účinné zmesné sorbenty s požiadavkou na presnú a jednoduchú dávkovateľnosť

* pokiaľ vyhovie technickým požiadavkám výrobnej linky

Výstupná frakcia - granulometria 2-6 mm

Granulované produkty

Odporúčané produkty

KlinoGrow

KlinoGrow

Unikátne listové hnojivo

Balenie

 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag

Špeciálne produkty

 • ZeoCem Micro

  ZeoCem Micro

  Univerzálne, vysoko účinné plnivo pre plastikársky, gumárenský a farbiarsky priemysel
 • Mixované produkty

  Mixované produkty

  Moderná technológia pre homogenizáciu nových výrobkov pre našich zákazníkov
 • Granulované produkty

  Granulované produkty

  Novinka v produktovom portfóliu

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.