SK
schema pecna linka fabrika 1600x400px
Strategické investície
Projekt novej pecnej linky

Projekt novej pecnej linky

Investičný zámer pre výrobu environmentálne priaznivých puzzolánových cementov

Zeocem pripravuje novú investíciu do výstavby Pecnej linky na výrobu slinku, ktorá prinesie rozšírenie výroby a výrobného portfólia o cementové produkty.

Jedným z našich hlavných strategických cieľov je zvyšovanie produktivity výroby a udržanie cenovej úrovne našich výrobkov na dostupnej hladine pre našich zákazníkov aj v čase enormného nárastu energetických vstupov. K tomu smeruje aj náš nový projekt, ktorý má umožniť výrobu slinku pre oddelenú výrobu cementov, pri ktorej vznikne veľký objem tepla. To nahradí plyn pri sušení zeolitu a povedie k energetickej úspore a k zníženiu uhlíkovej stopy zeolitových produktov. 

Energetická kríza ukázala potrebu riešiť palivovú základňu a tento projekt umožňuje diverzifikáciu zdrojov energie pri výrobe tepla. Zároveň nám projekt umožňuje selektívne využívať vyťažený zeolit pre výrobu environmentálne priaznivých puzzolánových cementov s vysokým indexom aktivity a pre ďalšie zvýšenie kvality zeolitových výrobkov spoločnosti. Tento efekt umožňuje bezozvyšku využiť prírodné bohatstvo nášho zeolitového lomu.  

Hlavné informácie o novej technológii

  • Výrobná kapacita - 495 t/deň výroby slinku
  • Celková produkcia slinku za rok (predpoklad prevádzky 310 dní) – 153.450 t/rok
  • Použitie najmodernejších látkových filtrov
  • Najmodernejší a najekologickejší spôsob mletia vertikálnym mlynom s minimálnou hlukovou emisiou
  • Všetky pohony budú izolované oplášteným priestorom

Inštalovaná technológia do budúcnosti umožní postupne nahradiť fosílne palivá zelenými palivami na báze vodíka, drevnej štiepky, etanolu, metanolu alebo ich kombinácie s cieľom v maximálnej možnej miere redukovať uhlíkovú stopu.

schema 2A zmensene

 

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.