Slovensky
building
Building
KlinoMix

KlinoMix

Odchrómovacie prísady do cementu

KlinoMix je prvou voľbou v odchrómovaní cementu vo všetkých cementárňach vo východnej Európe s dlhoročnou tradíciou, ktorú využívajú skupiny ako Lafarge Holcim, Heidelberg, CRH, Dyckerhoff a mnoho ďalších spoločností. Je to produkt vyrobený na báze technického síranu železnatého a prírodného aluminosilikátu.

Prínosy použitia prípravku KlinoMix

 • maximálna vlhkosť (do 6 %)
 • garantovaná jemnosť
 • bezproblémové dávkovanie, manipulovateľnosť, skladovanie
 • možnosť dlhodobého skladovania
 • jemnosť materiálu porovnateľná s jemnosťou cementu
 • konzistentná vysoká kvalita produktov

Odchrómovacie prísady do cementu

Podstata spôsobu zníženia vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente spočíva v prídavku aktívnej zmesi na báze prírodného zeolitu a technických hydrátov síranu železnatého (až do 50%) v množstve do 1 hmot.% – v závislosti od obsahu Cr(VI) v cemente.

 

KlinoMix – odchrómovacie prísady do cementu obsahujú okrem redukčnej zložky – tech.hydrátov síranu železnatého-povrchovoaktívnu prírodnú surovinu – zeolit. Vhodnou kombináciou týchto dvoch zložiek je možné znížiť obsah vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente účinnejšie, ako samotným síranom železnatým. Ďalšou veľkou výhodou je ľahká manipulácia s tuto zmesou, ľahké dávkovanie a možnosť dlhodobého skladovania bez zníženia redukčného účinku v cemente. Je známe, že prídavok zeolitu do cementu vzhľadom na svoje pucolánové vlastnosti pozitívne ovplyvňuje úžitkové vlastnosti cementu.

Produkty z radu KlinoMix:

 • KlinoMix Powder Extra 11
 • KlinoMix Powder Extra 14
 • KlinoMix Granul 11
 • KlinoMix Granul 17

Porovnanie vlastností KlinoMixu a síranu železnatého – odchrómovacie prísady do cementu:         

KlinoMix

 • Maximálna vlhkosť (do 6%)
 • Garantovaná jemnosť – podľa potreby zákazníka garantovaná v PNR
 • Bezproblémové dávkovanie zaručené dobrými sypnými vlastnosťami prísady do cementu KlinoMix
 • Bezproblémová manipulovateľnosť pomocou vzduchotechniky
 • Bezproblémové skladovanie v silách bez straty optimálnych sypných vlastností
 • Možnosť dlhodobého skladovania bez rizika zníženia redukčného účinku odchrómovacej prísady do cemetu
 • Jemnosť materiálu porovnateľná s jemnosťou cementu, materiál je vhodný aj ako prídavok priamo do finálneho cementu

Síran železnatý – FeSO4 x H20

 • Vysoká vlhkosť (až do 30%).          
 • Nestála granulometria, prítomnosť hrudiek.  
 • Obtiažne dávkovanie, materiál sa zliepa, upcháva dopravné cesty
 • Obtiažny transport v autocisternách, problémy pri plnení i vyprázdňovaní autocisterien
 • Ťažkosti pri skladovaní v silách – materiál   sa zliepa, ostáva prilepený na stenách sila
 • Pri dlhodobom skladovaní veľké riziko zníženia  redukčného účinku pôsobením vzdušnej vlhkosti
 • Ako prídavok do hotového cementu použiteľný  s veľkým rizikom, potreba homogenizácie už v mlyne, v opačnom prípade riziko tvorby “hrdzavých” škvŕn na betónoch.    
KlinoMix

Odporúčané produkty

ZeoSlag

ZeoSlag

Prímes II. druhu pre výrobu betónu

Balenie

 • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.