SK
cement balený
Voľne ložený cement
Cement CEM III/ A 32,5 N VLC

Cement CEM III/ A 32,5 N VLC

Voľne ložený vysokopecný cement EN 197-1-CEM III / A 32,5 N

Používa sa na prípravu betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných produktov. 

Účel použitia

  • betónové, železobetónové konštrukcie odolné voči značne agresívnemu chemickému prostrediu
  • náročné betónové, železobetónové a stavebné konštrukcie
  • vodotesné betóny a betónové konštrukcie 
  • mostné konštrukcie
  • výškové a hĺbkové monolitné železobetónové konštrukcie

Dokumenty a certifikáty

Certifikát o nemennosti parametrov

Cement CEM III/ A 32,5 N VLC

Odporúčané produkty

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ B-P 42,5 N

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.