fabrika spredu 1400x350

Vysoká kvalita produkcie je základ pre naše neustále napredovanie.

Využívame celosvetové zdroje informácií vedy a výskumu v danej oblasti, aby sme zabezpečili úspech a napredovanie spoločnosti. Naše výskumné aktivity pokrývajú obory ako poľnohospodárstvo, krmovinárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo a ďalšie. Vo vlastnom výskumnom laboratóriu a v spolupráci s externými spoločnosťami a inštitúciami vyvíjame inovatívne produkty a technológie pre naše produkty.

V našom výskumnom laboratóriu pracujeme na kontinuálnom vývoji nových produktov. Tím 11 kvalifikovaných pracovníkov ročne vykoná viac ako 30.000 vstupných, medzioperčných a výstupných analýz na overenie zhody kvalitatívnych vlastností našich produktov. Archivujeme všetky vzorky expedovaného tovaru pre ich spätnú dohľadateľnosť a kontrolu kvality. Úspešne sa nám darí trvale zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Sme držiteľom certifikátu FamiQS, ktorý potvrdzuje predpísané štandardy kvality našich produktov určených pre účely krmovinárstva.

Certifikáty kvality auditované systémom SGS

 

ISO 9001 2015

                     

 

Politika IMS