industry
Industry Špeciálne produkty
ZeoCem Micro

ZeoCem Micro

Univerzálne, vysoko účinné plnivo /sorbent/ pre rôzne odvetvia priemyslu

ZeoCem Micro je vhodné pre moderné green-tech riešenia v priemysle. Svojimi unikátnymi vlastnosťami - veľmi jemná granulometria, zvýšená selektívna sorpcia, maximalizovaná plocha povrchu a vnútorná kapacita materiálu - prináša alternatívne riešenia výroby pri zvyšovaní kvalitatívnych parametrov, znižovaní externalít výroby a dosiahnutí ekonomických benefitov. 

 

ZeoCem Micro

Výhody ZeoCem Micro:  

  • extra optimalizovaná granulometria a jemnosť produktu
  • optimalizuje homogenitu a stabilitu zmesí, prispieva k účinnosti aktívnych látok
  • prináša protispekavé a protihrudkujúce účinky
  • sorbuje vlhkosť, nežiadúce látky a pachy 
  • prispieva k zvýšeniu účinnosti aktívnej látky
  • zlepšuje vlastnosti konečných produktov

Priemyselné oblasti využitia mikronizovanej inertnej prísady

  • plnivo v gumárenskom, papierenskom, drevárenskom priemysle
  • prísada pri výrobe lepených preglejovaných materiálov
  • náhrada za iné materiály (kaolíny, múčky)
  • plnivá pre rôzne systémy, kde sa ich použitím dajú zlepšovať fyzikálne i mechanické vlastnosti, ako je pevnosť, tuhosť, odolnosť proti oteru, rozťažnosť, odolnodť voči vysokým teplotám, korózii a starnutiu materiálu

Konkrétne príklady využitia ZeoCem Micro

Papier – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe špeciálnych papierov, kde je nevyhnutné minimalizovať rozpíjavosť (rôzne pijavé papiere).

Kartón – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe vysoko kvalitných kartónov a kartónových obalov, ktoré sú schopné vďaka prídavku zeolitu sorbovať vlhkosť a pachy (využitie napr. v potravinárskom priemysle pri balení aromatických potravín; potravín, kde je potrebné zabezpečiť odvhčenie prostredia atď.). 

Plast – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe PA, PP, PE granulátov. Presne a veľmi jemne namletá zeolitová múčka je výborným plnivom aj pre polymérne materiály, pričom je oproti ostatným používaným plnivám ekonomicky výhodná.

Guma – prírodný zeolit ako minerálne plnivo do gumy na zlepšenie tvrdosti, na zvýšenie hodnoty maximálneho predĺženia, pevnosti v ťahu a na zníženie hustoty.

Farby – prírodný zeolit ako minerálne plnivá pre výrobu farieb, významným pozitívom oproti ostatným plnivám je pohlcovanie pachov v procese výroby a miešania farieb. 

Lepidlá – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe lepiacich systémov, fenol-formaldehydových živíc, močovino-formaldehydových živíc. Pridaním zeolitu do tužidla sa niekoľkonásobne zväčšuje styčná lepiaca plocha, čím sa zvyšuje pevnosť lepu.

Odporúčané frakcie

Micro 20 | Micro 20 Extra Dry | Micro 50

Balenie

15 kg vrece | 25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Manažér predaja pre Enviro & Industry

Andrea Cseteová
cseteova.andrea@zeocem.sk
enviro@zeocem.sk
mobil: +421 917 208 863

Predajné miesta