SK
cement balený
Voľne ložený cement
Cement CEM II / A-S 42,5 R VLC

Cement CEM II / A-S 42,5 R VLC

Portlandský troskový cement EN 197-1-CEM II/ A-S 42,5 R

Je vyrobený jemným mletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky a sádrovca. 

Účel použitia

 • výroba betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov
 • výroba prefabrikátov
 • konštrukcie z bežného betónu a železobetónu 
 • základové stavby
 • omietky a cementové malty
 • priemyselné podlahy

Výhody obsahu zeolitu v cemente

 • zníženie emisií CO2
 • zlepšenie stability zmesí, zvýšenie nárastu pevnosti
 • celkové zvýšenie životnosti betónu
 • zlepšenie mechanických vlastností a trvanlivosti
 • zvýšenie síranovzdornosti, eliminácia síranovej korózie
 • zlepšená nepriepustnosť

Dokumenty a certifikáty

Certifikát o nemennosti parametrov

Cement CEM II / A-S 42,5 R VLC

Odporúčané produkty

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Puzolánový cement EN 197-1-CEM IV/B (P) 32,5 N

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Cement CEM II / B-P 42,5 N VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ B-P 42,5 N