SK
building
Building
Zeo RMX

Zeo RMX

Prímes II. druhu na výrobu transport betónov

Zeo RMX je overený ako prímes druhu II na výrobu betónu podľa STN EN 206+A1 pri použití portlandského cementu. 

Stanovená univerzálne platná K - hodnota

 • k = 1,1 do 10% hmotnostnej náhrady
 • k = 1,0 od 10,01 % do 15 % hmotnostnej náhrady
 • k = 0,8 od 15,01% do 20 % hmotnostnej náhrady

Použitím prímesi Zeo RMX je možné efektívnym spôsobom nahradiť časť dávky cementu do 20 % hmotnosti.

Zeo  RMX  je overený  na výrobu  betónu  vystavenému  účinkom  vplyvu  prostredia  podľa  STN EN 206+A1 X0, XF1, XF2, XF3,  XC1, XC2 a XD pri stanovených univerzálne platných k-hodnotách,  okrem  XF2,  kde  sú  osobitne  stanové  k  hodnoty.  Ďalšie  odporúčania sú uvedené v karte bezpečnostných údajov a v SK TP.

cisterna co2 doleVýhody použitia

 • zníženie výrobných nákladov
 • zlepšenie stability zmesí, zvýšenie nárastu pevnosti
 • zníženie energetickej náročnosti výroby betónu
 • zlepšenie mechanických vlastností a trvanlivosti
 • zvýšenie síranovzdornosti, eliminácia síranovej korózie
 • zlepšená nepriepustnosť
 • zníženie emisií CO2
 • celkové zvýšenie životnosti betónu

Zeo  RMX  ako náhrada portlandského cementu  

Produkt Zeo RMX ako prímes druhu II v transport betónoch, je veľmi účinná, až 110% náhrada portlandského cementu  pri  10%  hmotnostnej  náhrade  a  100%  náhrada   pri   15%  hmotnostnej   náhrade   a   súčasne    zvyšuje    28    dňové    pevnosti    betónov.    Plní   funkciu aj stabilizátora, po jeho pridaní je zmes menej roztekavá a zlepšuje sa manipulácia a je bezpečnejšia teplota hydratácie betónu. Jeho prítomnosť v zmesi zároveň zvyšuje jej tesniace vlastnosti. Vyššie dávky zeolitu v betónoch prispievajú k zvýšeniu ich síranovzdornosti.

Zlepšovanie vlastností betónu

Pri skúmaní vlastností betónu upraveného pridaním prírodného zeolitu, výsledky ukázali, že substitúcia až 10% cementu prírodným zeolitom zvyšuje pevnosť v tlaku betónu o 15%, 2,3-krát  znižuje  absorpciu  vody, zvyšuje hustotu a rýchlosť ultrazvukových impulzov. Substitúcia až 10%  cementu  prírodným  zeolitom  zvyšuje  uzavretú  pórovitosť a následne zlepšuje odolnosť betónu proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu. Predpovedané výpočty odolnosti proti zmrazovaniu a  rozmrazeniu odhalili 3,3-krát vyššiu odolnosť betónu.

Zeo RMX

Odporúčané produkty

ZeoSlag

ZeoSlag

Prímes II. druhu pre výrobu betónu

Balenie

 • nákladná vlaková preprava
 • silo

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.