SK
agro animals
Agro Animals
ZeoBedding

ZeoBedding

Prírodný materiál pre podstielky hospodárskych zvierat

ZeoBedding je minerálna prísada pre podstielky zvierat, ktorá sa používa na asanáciu maštaľného prostredia. Vďaka vlastnostiam prírodného zeolitu zabezpečí v chove hospodárskych zvierat menej zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie podmienky / welfare / chovaných zvierat.

Výhody použitia ZeoBedding pre podstielky

 • efektívne viaže amoniak, čím sa znižuje možnosť vytvorenia zápachu
 • znižuje tvorbu škodlivých plynov a potenciálnu záťaž pre na životné prostredie
 • vytvára podmienky pre udržiavanie dobrého zdravotného stavu a kondície zvierat
 • pomáha vytvárať zdravšie životné prostredie pre zvieratá
 • znižuje ekonomické výdavky chovateľov a zvyšuje efektívnosť chovu zvierat

ZeoBedding pridaný v podstielke hospodárskych zvierat účinne odstraňuje amoniak, ktorý v súčasnosti predstavuje enormnú záťaž na životné prostredie a má negatívny dopad na zdravotný stav ustajnených zvierat. Podstielka tak zabezpečuje znížený výskyt atakov na ochorenia pohybového aparátu hospodárskych zvierat a poskytuje podmienky pre udržanie zvierat v dobrom zdravotnom stave a kondícii. ZeoBedding zvyšuje saciu schopnosť podstielky, čím sa znižuje vlhkosť prostredia a zlepšuje sa konzistencia steliva. Takto zároveň vzniká ekologické hnojivo, ktorého benefitom je postupné uvoľňovanie živín do pôdy a ich efektívnejšie zužitkovanie rastlinami.

Postup aplikácie ZeoBedding pre stelivo

 • vyčistenie podlahy
 • dezinfekcia
 • aplikácia prípravku ZeoBedding
 • aplikácia podstielkového materiálu
 • Možnosť aplikovať na podlahu v kombinácii zeolit + dezinfekčný prášok alebo esenciálne oleje – v pomere 30:70, ktoré sú určené pre použitie ako dezinfekčná rohož alebo asanácia podláh.

Dávkovanie:

Stelivo pre hydinu: v kombinácii hobliny / zeolit v pomere 75 : 25

Dojnice: miesto aplikácie stojisko, ležovisko (pevná plocha, nie roštové ustajnenie): 500 g / týždeň / dojnica

Kone: 0,5 - 2 kg / m2 / týždeň

Hlboké podstielky (ošípané, brojlery, králiky): 0,5 - 2 kg / m2 / týždeň

Stelivo pre ostatné druhy zvierat (dobytok, ošípané): posypom na podlahu v dávke 0,5 - 2 kg / m2 podlahy

Pri výkrme brojlerov (t.j. výmena podstielky po skončení turnusu 28 alebo 40 dní výkrm): aplikácia len pred naskladňovaním podstielky do haly - dávka 2 kg / m2. Počas výkrmu sa spravidla dopĺňa len v okolí kŕmidiel a napájačiek na vodu, aby sa minimalizovali rušivé efekty v hale počas výkrmu.

ZeoBedding

Odporúčané produkty

ZeoFeed®

ZeoFeed®

Doplnková kŕmna látka

Odporúčané frakcie

 • 0 - 0,2 mm
 • 0,2 - 1 mm
 • 0,5 - 1 mm
 • 1 - 2,5 mm

Balenie

 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

jaroslav tall

Jaroslav Tall

Manažér predaja pre Agro

tall@zeocem.sk
+421 905 903 380

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.