SK

Životné prostredie
Opatrenia na zníženie prašnosti

Opatrenia na zníženie prašnosti

Neustále prijímame opatrenia na zlepšovanie pracovného aj životného prostredia

Opláštenie budov

V rokoch 2019 - 2021 sme zrealizovali nové opláštenie pre všetky výrobné budovy tak, aby sme maximálne eliminovala prašnosť v závode a jeho blízkom okolí. Spolu s osadením kvalitných filtrov a ich pravidelnou výmenou je to výrazný krok pre zlepšenie pracovného prostredia. Opláštenie budov navyše zvýšilo estetický dojem celej fabriky.

Pravidelná výmena filtrov

Pravidelnou výmenou a kontrolou filtrov minimalizujeme koncentráciu prachu vo vzduchu, ale aj predlžujeme životnosť a bezporuchový chod strojov v zariadení, čo má z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na ekonomiku výroby. 

Pozitívny vplyv na životné prostredie

Vytvárame zdravé pracovné prostredie pre našich zamestnancov a zároveň eliminujeme prašnosť v okolitom prostredí závodu. Dodržiavame environmentálne a hygienické norny, ktoré sú pravidelné merané štátnymi inštituciami. Pravidelná výmena filtrov nám zabezpečuje súlad s legislatívnymi nariadeniami. 

Kvalita produktu 

Eliminujeme prachové častice, ktoré by mohli vstúpiť do výrobného procesu a zaisťujeme to, aby produkty spĺňali požadované štandardy kvality.

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.