Building
KlinoLIME

KlinoLIME

Zmesné spojivo

Produkt určený na zlepšovanie, spevnenie a stabilizáciu zemných plôch. 

KlinoLIME

Zeolit v kombinácii s vápnom, portlandským slinkom, sádrovcom a mletou granulovanou troskou vytvára zmesné spojivo. Používa sa na spevnenie zemných plôch. Uplatňuje sa pri realizácií rôznych stavebných projektov:

 • pri stavbe zemných telies
 • pri výstavbe cestných komunikácií
 • pri výstavbe priemyselných hál
 • pri výstavbe priemyselných parkov a obchodných centier
 • pri infraštruktúre s veľkou manipulačnou plochou
 • pri podloží násypov
 • pri aktívnych zónach podloží

VÝHODY POUŽITIA

 • Ekonomické úspory vporovnaní s inými metódami spevnenia zemných plôch
 • Rýchle a jednoduché riešenie, bez potreby navyšovania objemu pracovného času a kapitálu
 • Vysoká pevnosť aj v najnáročnejších podmienkach, zväčšenie dlhodobej pevnosti plochy

APLIKÁCIA PRODUKTU

 • Technická podpora a konzultácia projektov, individuálny prístup a posúdenie optimálneho výberu zmesného spojiva
 • Spojivo z výrobného závodu na miesto aplikácie dopraví cisternové nákladné vozidlo
 • Na dávkovanie spojiva sa použije dávkovač spojiva, do ktorého sa prefukuje spojivo z cisternového vozidla
 • Homogenizácia spojiva so zeminou sa vykonáva so špeciálnym strojným zariadením - zemná fréza
 • Nasleduje postup zhutňovania a zostava hutniacich mechanizmov

PORADENSTVO A TECHNOLOGICKÁ PODPORA

Spolu s dodaním produktu poskytujeme technické poradenstvo k optimálnej aplikácii produktu. Je  v tom zahrnutý návrh vhodného pomeru jednotlivých zložiek zmesi a technické posúdenie spôsobu aplikácie.

Balenie

silo
Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.