Slovensky
zmesné spojivá
Building
KlinoLIME

KlinoLIME

Zmesné hydraulické spojivo

Produkt určený na zlepšovanie, spevnenie a stabilizáciu zemných plôch. 

Jemne mletý zeolit v kombinácii s vápnom, portlandským slinkom, sádrovcom a mletou granulovanou troskou vytvára zmesné spojivo, ktoré v správnej kombinácii výrazne zlepšuje mechanické vlastnosti pôdy. Uplatňuje sa pri realizácií rôznych stavebných projektov:

 • stavba zemných telies
 • výstavba cestných komunikácií
 • výstavba priemyselných hál, priemyselných parkov a obchodných centier
 • infraštruktúra s veľkou manipulačnou plochou
 • podložia násypov
 • aktívne zóny podloží

KlinoLIME produkty

Produktový rad KlinoLIME obsahuje určitý podiel nehaseného vápna vysokej kvality CL90Q. Správna kombinácia a jemnosť mletia všetkých zložiek zaručuje aktiváciu vlastností produktu. KlinoLIME Ultra sa vie vysporiadať aj s najnáročnejšími ílovými zeminami. KlinoLIME ECO je spojivo, ktoré je vhodné pre 70% prípadov kategórie F6 zeminy.    

 • KlinoLIME ECO Plus ( podiel vápna: 15-20%)
 • KlinoLIME ECO  ( podiel vápna: 25-30%)
 • KlinoLIME Ultra  ( podiel vápna: 35-40%)
 • KlinoLIME Ultra ++ ( podiel vápna: 45-50%)

VÝHODY POUŽITIA

 • Ekonomické úspory vporovnaní s inými metódami spevnenia zemných plôch
 • Rýchle a jednoduché riešenie, bez potreby navyšovania objemu pracovného času a kapitálu
 • Vysoká pevnosť aj v najnáročnejších podmienkach, zväčšenie dlhodobej pevnosti plochy

PORADENSTVO A TECHNOLOGICKÁ PODPORA

Spolu s dodaním produktu poskytujeme technické poradenstvo k optimálnej aplikácii produktu. Je v tom zahrnutý návrh vhodného pomeru jednotlivých zložiek zmesi a technické posúdenie spôsobu aplikácie.

klinolime obr do textu1

KlinoLIME

Odporúčané produkty

KlinoCEM HRB E2 / HRB E3

KlinoCEM HRB E2 / HRB E3

Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivo pre vozovky 13282-1:2013

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Puzolánový cement EN 197-1-CEM IV/B (P) 32,5 N

Balenie

 • silo

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.