Slovensky
Agro Animals
ZeoFeed®

ZeoFeed®

Doplnková kŕmna látka

ZeoFeed® je podľa Nariadenia komisie EÚ č. 651/2013 kŕmna doplnková látka pre všetky živočíšne druhy v kategórii technologických doplnkových látok – funkčná skupina: viažuce látky a protispekavé látky, identifikačné číslo 1g568.  

Zloženie a spôsob účinku

ZeoFeed je prírodný minerál Zeolit ​​- klinoptilolit, kryštalický aluminosilikátový minerál, sedimentárneho pôvodu. Jeho vnútorná štruktúra pozostáva z mnohých kanálov, pórov a dutín. Tieto póry sú užitočné pre kapacitu výmeny katiónov (CEC). Povrch klinoptilolitu je negatívne nabitý. Má silnú afinitu k pozitívne nabitým selektívnym prvkom alebo molekulám.

Prečo používať ZeoFeed?

Pre zvýšenie efektivity pri výrobe krmiva pre zvieratá

 • zaisťuje bezpečné, suché a sypké krmivo počas skladovania a prepravy s pozitívnym účinkom na nižší výskyt vlhkosti, plesní a ich toxických metabolitov v skladovacích silách
 • protispekavý účinok zabezpečuje voľne tečúce krmivo bez tvorby zhlukov počas celého procesu výroby, transportu a dávkovania
 • aditívum je chemicky stabilné a inertné voči všetkým dôležitým výživným látkam

Ako?

Technologické aditívum / protispekavá látka/ viažuce látky

Protispekavé vlastnosti znižujú tendenciu k priľnavosti jednotlivých častíc krmiva. Počas výrobného procesu krmiva dochádza k strate vody a následne k objemovej a hmotnostnej redukcii krmiva. Po pridaní ZeoFeed-u je krmivo lepšie tvarovateľné, suché a sypké.

Priame zapracovanie do kompletnej kŕmnej zmesi

ZeoFeed sa môže priamo zapracovať do kompletnej kŕmnej zmesi pre všetky druhy zvierat v max dávke 10 000 mg/kg kompletného krmiva alebo pre jednotlivé druhy :  ošípané 6-10 g/kg krmiva, hydina 7 g/kg krmiva, hovädzí dobytok 150 g/kus/deň). ZeoFeed sa môže pridať spôsobom ad-on ku kompletnej receptúre, alebo formou substitúcie niektorej zložky kompletnej receptúry krmiva (napr. pšenica, pšeničné otruby / múka, ryžové otruby) v príslušnej dávke max 1 %  

Výroba premixov

ZeoFeed – aditívum pre kŕmne zmesi, ako viažuca látka je vhodná na použitie ako nosič (základný komponent) pre výrobu premixov. Vďaka vlastnostiam zeolitu (ióno-výmena, reverzibilná hydratácia a dehydratácia) získa hotový premix na báze zeolitu navyše niektoré prospešné vlastnosti po jeho zapracovaní do krmiva (viazanie voľnej vody, čpavok).

Využitie skúsenosti s klinoptilolitom vo výžive zvierat

Na základe viac ako 20 rokov skúseností, podporovaných desiatkami vedeckých článkov a odborníkmi recenzovanými štúdiami s klinoptilolitom vo výžive zvierat, sa účinná látka ďalej považuje za aditívum, ktoré prispieva k zvýšeniu účinnosti krmiva, efektívnemu využitiu energie krmiva, zlepšeniu konverzie krmiva, zníženiu koncentrácie amoniaku v gastrointestinálnom trakte a ako faktor, ktorý prispieva k suchšiemu a menej zapáchajúcemu hnoju s vyšším obsahom dusíka.*

V akých parametroch? *

 • zlepšenie produkčných parametrov chovu zvierat, ako je zvýšenie jatočnej hmotnosti a zlepšenie  konverzie krmiva
 • zvýšenie stráviteľnosti živín
 • pomalší prechod krmiva gastrointestinálnym traktom a zvýšenie mikrobiálnej aktivity v tenkom čreve
 • lepší pufračný účinok, ktorý stabilizuje pH tráviaceho traktu
 • zníženie koncentrácie amoniaku v zažívacom trakte zvieraťa, vyväzuje bioamíny, polárne nabité mykotoxíny a niektoré škodlivé metabolity
 • zlepšuje welfare v stajniach pri znižovaní vlhkosti a neviazaného amoniaku prispieva k znižovaniu chorôb a výskytu hmyzu

* Referencie sú dostupné na vyžiadanie

ZeoFeed®

Odporúčané produkty

ZeoBedding

ZeoBedding

Prírodný materiál pre podstielky hospodárskych zvierat

ZeoGrit

ZeoGrit

Minerálny grit pre chov hydiny

Odporúčané frakcie

 • Micro 200
 • 0 - 0,2 mm
 • 0 - 1 mm
 • 0,2 - 1 mm
 • 0,5 - 1 mm

Balenie

 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.