SK
cement balený
Voľne ložený cement
Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Puzolánový cement EN 197-1-CEM IV/B (P) 32,5 N

Je vyrobený jemným mletím kremičitanového slinku, prírodného puzolánu (zeolit) a sádrovca. 

Účel použitia

 • prostý betón nižších a stredných pevnostných tried
 • betonáž v teplom počasí, kedy pomalý nárast počiatočných pevností minimalizuje riziko vzniku trhlín v konštrukcii
 • betónovanie väčších blokov, základov, ciest, priehrad, kde sa vyžaduje nízke hydratačné teplo
 • výroba betónu so zvýšenou odolnosťou proti účinku síranových, uhličitých a kyslých vôd
 • stabilizačné vrstvy ciest
 • recyklácia ciest

Výhody použitia 

 • pomalý, rovnomerný nárast pevností
 • zlepšenie stability zmesí
 • celkové zvýšenie životnosti betónu
 • zlepšenie mechanických vlastností a trvanlivosti
 • zvýšenie síranovzdornosti, eliminácia síranovej korózie
 • zlepšená nepriepustnosť

Dokumenty a certifikáty

Produktový list

Certifikát o nemennosti parametrov

Cement CEM IV/ B (P) 32,5 N VLC

Odporúčané produkty

Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Cement CEM II / A-P 42,5 R VLC

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ A-P 42,5 R

Cement CEM II / B-P 42,5 N

Cement CEM II / B-P 42,5 N

Portlandský puzolánový cement EN 197-1-CEM II/ B-P 42,5 N

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

dusan senitko

Dušan Šenitko

Manažér predaja pre cementové produkty

senitko@zeocem.sk
+421 948 986 244