• Psenica
  • Repka
  • Soja
Agro Plants
KlinoGrow

KlinoGrow

Unikátne listové hnojivo

Klinogrow je prírodné minerálne hnojivo, ktoré využíva silu prírodných zložiek na podporu rastlinných procesov pre zvýšenie objemu a kvality úrody. Predstavuje čistý prírodný produkt, bez chemických zložiek, pre vypestovanie úrody v biokvalite pre malých záhradkárov, ako aj veľkopestovateľov. Možná aplikácia na poľné plodiny, ovocie a zeleninu, kvety a okrasné rastliny, všetky druhy stromčekov a technické a energetické plodiny.

KlinoGrow

Benefity využitia hnojiva KlinoGrow

  • zvyšuje anti – stresovú odolnosť rastlín voči suchu, teplu a iným výkyvom počasia
  • zvyšuje množstvo úrody pestovaných plodín
  • priaznivo vplýva na kvalitu úrody, zvyšuje obsah nutričných látok (bielkoviny, cukry)
  • predlžuje dobu skladovania
  • zlepšuje využitie aplikovaných priemyselných hnojív a pesticídov
  • pozitívne pôsobí na imunitu a zdravotný stav rastliny
  • zlepšuje hospodárenie s vodou
  • použiteľný takmer na všetky druhy rastlín (okrem kyslomilných rastlín)

Zvyšuje odolnosť rastlín voči suchu a teplotným výkyvom 

Teplotné výkyvy počasia sú už realitou posledných rokov. KlinoGrow pôsobí na rastliny tak, že jej umožní ponechať uzatvorené prieduchy, čím sa znižuje vyparovanie vody z rastliny. Dôsledkom toho rastlina lepšie hospodári s vodou. Znižuje sa odparovanie vody z povrchu listov a rastlina má dostatok rastlinných štiav, aby prekonala obdobie sucha alebo extrémne vysokých teplôt a prirodzene dozrievala napriek extrémom počasia.  

Zvyšuje kvantitu a kvalitu úrody

KlinoGrow významne zvyšuje úrodu pestovaných plodín. Priaznivo ovplyvňuje kvalitu a nutričnú hodnotu úrody, vyfarbenie a chuť plodov. Umožňuje predĺženie doby skladovania dopestovanej produkcie. Zvyšuje kvalitu množiteľských porastov.

Podporuje rast

Minerálna skladba KlinoGrow akceleruje fotosyntézu a napomáha dynamike rastových a produkčných procesov v optimalizovanom vnútornom prostredí. Rastliny ošetrené prípravkom KlinoGrow lepšie hospodária s vodou, majú mohutnejší koreňový systém, efektívnejšie hospodária so živinami a dosahujú skoršie dozrievanie plodov s vyšším obsahom nutričných látok. Akcelerácia týchto organických procesov zvyšuje účinnosť pesticídov.

Zlepšuje zdravotný stav a odolnosť voči patogénom

KlinoGrow svojím zložením akceleruje tvorbu proteínových reťazcov, čím pozitívne pôsobí na imunitu rastliny a zlepšuje odolnosť voči chorobám. Zvyšuje účinnosť používaných pesticídov. Optimalizuje koncentráciu vnútorného zloženia rastliny počas celej vegetačnej doby a zvyšuje anti – stresovú odolnosť voči suchu, nízkym a vysokým teplotám.

Dávkovanie:

Minimálne 2 x vo vegetačnom období vo forme postreku na list:

ozimné plodiny, jarné obilniny: 1,5 - 2 kg/ha + voda min. 300 l/ha

okrasné rastliny, lesné dreviny, ovocie a zelenina: 1,5 - 2 kg/ha + voda min. 400 l/ha 

Balenie

15 kg vrece

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Manažér predaja Junior pre Agro Plants

Marek Zeleňák
zelenak@zeocem.sk
mobil: + 421 905 966 264 

Predajné miesta