SK
zmesné spojivá

Hydraulické zmesné spojivá pre spevnenie a stabilizáciu zemných plôch. Prírodný zeolit v kombinácii s vápnom, portlandským slinkom, sádrovcom a troskou vytvára zmesné spojivo, ktoré v správnej kombinácii výrazne zlepšuje mechanické vlastnosti pôdy.

Zmesné hydraulické spojivá