SK

Našim hlavným cieľom je zvyšovanie produktivity výroby a udržanie cenovej úrovne našich výrobkov na dostupnej hladine pre našich zákazníkov aj v čase enormného nárastu energetických vstupov. Všetky nové investície realizujeme s cieľom znižovania uhlíkovej stopy zeolitových a cementových produktov.

Strategické investície

Životné prostredie

Ďalšie realizované investičné projekty

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.