SK
industry
Industry Špeciálne produkty
ZeoCem Micro

ZeoCem Micro

Univerzálne, vysoko účinné plnivo /sorbent/ pre rôzne odvetvia priemyslu

ZeoCem Micro je vhodné pre moderné green-tech riešenia v priemysle. Svojimi unikátnymi vlastnosťami - veľmi jemná granulometria, zvýšená selektívna sorpcia, maximalizovaná plocha povrchu a vnútorná kapacita materiálu - prináša alternatívne riešenia výroby pri zvyšovaní kvalitatívnych parametrov, znižovaní externalít výroby a dosiahnutí ekonomických benefitov. 

 

Výhody ZeoCem Micro:  

 • extra optimalizovaná granulometria a jemnosť produktu
 • optimalizuje homogenitu a stabilitu zmesí, prispieva k účinnosti aktívnych látok
 • prináša protispekavé a protihrudkujúce účinky
 • sorbuje vlhkosť, nežiadúce látky a pachy 
 • prispieva k zvýšeniu účinnosti aktívnej látky
 • zlepšuje vlastnosti konečných produktov

Priemyselné oblasti využitia mikronizovanej inertnej prísady

 • plnivo v gumárenskom, papierenskom, drevárenskom priemysle
 • prísada pri výrobe lepených preglejovaných materiálov
 • náhrada za iné materiály (kaolíny, múčky)
 • plnivá pre rôzne systémy, kde sa ich použitím dajú zlepšovať fyzikálne i mechanické vlastnosti, ako je pevnosť, tuhosť, odolnosť proti oteru, rozťažnosť, odolnodť voči vysokým teplotám, korózii a starnutiu materiálu

Konkrétne príklady využitia ZeoCem Micro

Papier – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe špeciálnych papierov, kde je nevyhnutné minimalizovať rozpíjavosť (rôzne pijavé papiere).

Kartón – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe vysoko kvalitných kartónov a kartónových obalov, ktoré sú schopné vďaka prídavku zeolitu sorbovať vlhkosť a pachy (využitie napr. v potravinárskom priemysle pri balení aromatických potravín; potravín, kde je potrebné zabezpečiť odvhčenie prostredia atď.). 

Plast – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe PA, PP, PE granulátov. Presne a veľmi jemne namletá zeolitová múčka je výborným plnivom aj pre polymérne materiály, pričom je oproti ostatným používaným plnivám ekonomicky výhodná.

Guma – prírodný zeolit ako minerálne plnivo do gumy na zlepšenie tvrdosti, na zvýšenie hodnoty maximálneho predĺženia, pevnosti v ťahu a na zníženie hustoty.

Farby – prírodný zeolit ako minerálne plnivá pre výrobu farieb, významným pozitívom oproti ostatným plnivám je pohlcovanie pachov v procese výroby a miešania farieb. 

Lepidlá – prírodný zeolit ako minerálne plnivo pri výrobe lepiacich systémov, fenol-formaldehydových živíc, močovino-formaldehydových živíc. Pridaním zeolitu do tužidla sa niekoľkonásobne zväčšuje styčná lepiaca plocha, čím sa zvyšuje pevnosť lepu.

ZeoCem Micro

Odporúčané produkty

Mixované produkty

Mixované produkty

Moderná technológia pre homogenizáciu nových výrobkov pre našich zákazníkov

Odporúčané frakcie

 • Micro 20
 • Micro 50
 • Micro 200

Balenie

 • 15 kg vrece
 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Špeciálne produkty

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Napíšte správu

Invalid Input

Potvrďte súhlas

Zaškrtnite pole

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.