Slovensky
agro plants
Pôdne aplikácie

Pôdne aplikácie

Je niekoľko spôsobov ako využiť zeolit v poľnohospodárstve a záhradníctve

Možnosti použitia zeolitu v pôde: 

 • Pôdny kondicionér
 • Zložka substrátov
 • Zakladanie trávnikov, sadov a ďalších pestovateľských plôch
 • Výsadba ovocných a okrasných stromov a kríkov
 • Zakladanie a ošetrovanie kompostovísk

Pôdny kondicionér a zložka substrátu

 • Zlepšuje vodný režim - Umožňuje plynulý odtok, vsiakovanie a vzlínanie vody
 • Zvyšuje využiteľnosť dodávaných živín
 • Zlepšuje prevzdušnenie substrátu

Trávniky a pestovateľské plochy

 • Kvalitná drenážna vrstva – zlepšuje povrchové a pôdne odvodnenie
 • Finálna vrstva pri modelovaní povrchu
 • Vhodný pri regenerácii trávnikov na pieskovanie po aerifikácii a vertikutácii pre zlepšenie vodno-vzdušného režimu v trávniku
 • Zlepšenie hospodárenia s pridanými živinami

Výsadba ovocných a okrasných stromov a kríkov

 • Drenážna vrstva s  reguláciou odtoku vody
 • Absorbuje z pôdy ťažké kovy (As, Pb, CS)
 • Efektívne využitie dodaných živín

Kompostoviská

 • Vhodný na vytvorenie podkladovej štruktúry
 • Eliminuje nepríjemné pachy, ktoré vznikajú v procese rozkladu
 • Zlepšuje prevzdušnenie kompostu
 • Reguluje vlhkosť kompostovanej hmoty, čím sa predíde nežiadúcemu hnilobnému procesu kompostu alebo naopak prílišnému presušeniu.
Pôdne aplikácie

Odporúčané produkty

ZeoGravel

ZeoGravel

Pôdny kondicionér pre záhradníctvo a športové trávniky

ZeoSand

ZeoSand

Pôdna pomocná látka, ktorá zlepšuje vlastnosti pôdy a zvyšuje účinnosť a využitie živín v pôde

Balenie

 • 25 kg vrece
 • 1 000 kg big bag
 • silo / kipp – voľne ložený

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inšpiratívne video o účinkoch produktu ZeoFeed® na tráviaci trakt zvierat.

Video Zeocem

Video Zeocem

Pohľad do vnútra závodu, kde prebieha ťažba, spracovanie a balenie zeolitu a zeolitových produktov.

Video Zeolite

Video Zeolit

Čo je zeolit klinoptilolit a príklady jeho využitia v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.