fabrika pohlad spredu 1400x350

Zeocem, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných materiálov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov na báze prírodného zeolitu.

Postupným prechodom od výroby stavebných hmôt sme sa stali jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových výrobkov v Európe. Bola zrealizovaná rekonštrukcia výrobných kapacít po cemente a naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických  zariadení pre kľúčové fázy výroby (sušenie, mletie, triedenie, expedícia) a k zaplneniu medzier v náväznosti výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby.

zeocem lom 01 

Celosvetové pôsobenie

Výrazným posilnením reklamných aktivít, ako aj postupným zaradzovaním nových certifikovaných produktov do ponuky, sa podarilo stabilizovať a následne prehĺbiť podiel predaja na svetových trhoch a rozšíriť exportné aktivity popri Európe aj o oblasť juhovýchodnej Ázie, strednej a južnej Ameriky.

Vysokokvalitný zdroj klinoptilolitu

Jedno z najkvalitnejších ložísk klinoptilolitu v celosvetovom meradle a starostlivý spôsob jeho spracovania nám umožňuje ponúkať špičkové produkty. Zeocem, a.s. má banské oprávnenie na otvárku, prípravu a dobývanie ložísk vyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch a na úpravu a zušľachtenie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním. Zeocem, a.s. má vlastné ložiská vysokokvalitného prírodného zeolitu v určených dobývacích priestoroch Nižný Hrabovec a Pusté Čemerné. Zeocem, a.s. má taktiež vlastné spracovateľské a výrobné kapacity v lome Nižný Hrabovec a v Bystrom.

Ďalší rozvoj spoločnosti

Našim cieľom je budovať  vyspelú spoločnosť európskej úrovne a byť spoľahlivým výrobcom, predajcom a dodávateľom výrobkov na báze zeolitu. Pre zabezpečenie dlhodobého trvalo-udržateľného rastu a záväzku zaistenia plnenia požiadaviek a očakávaní zákazníkov sa na trhu s vysokou konkurencieschopnosťou snažíme medzi ostatnými konkurentmi vynikať v oblasti kontinuálnej technologickej optimalizácie a inovácie produktov.

Člen skupiny CTR

Firma Zeocem, a.s. je členom skupiny CTR group. Spoločnosť CTR group a.s. je stabilná a silná firma s viac ako 30-ročnou históriou. Spoločnosť dlhodobo pôsobí v troch hlavných oblastiach podnikania. V oblasti výroby a distribúcie stavebných hmôt, v oblasti obchodnej a privátnej leteckej dopravy a v oblasti realizácie developerských projektov. CTR group a.s. a ďalšie spoločnosti patriace do ich skupiny pôsobia nielen na území Českej republiky, ale tiež na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2016

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2017

Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2019

Výsledky hlasovanie valného zhromaždenia 2020

Spoločnosť Zeocem, a.s. a Lom v Nižnom Hrabovci: 

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Aktivácia železničnej dopravy / Activation of train transport

Aktivácia železničnej dopravy / Activation of train transport

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Nový výrobná linka / New production line

Nový výrobná linka / New production line

Balenie produktov / Product packaging

Balenie produktov / Product packaging

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.