fabrika pohlad spedu 1400x350

Zeocem, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných materiálov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov na báze prírodného zeolitu.

Postupným prechodom od výroby stavebných hmôt sme sa stali jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových výrobkov v Európe. Bola zrealizovaná rekonštrukcia výrobných kapacít po cemente a naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických  zariadení pre kľúčové fázy výroby (sušenie, mletie, triedenie, expedícia) a k zaplneniu medzier v náväznosti výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby.

zeocem lom 01 

Celosvetové pôsobenie

Výrazným posilnením reklamných aktivít, ako aj postupným zaradzovaním nových certifikovaných produktov do ponuky, sa podarilo stabilizovať a následne prehĺbiť podiel predaja na svetových trhoch a rozšíriť exportné aktivity popri Európe aj o oblasť juhovýchodnej Ázie, strednej a južnej Ameriky.

Vysokokvalitný zdroj klinoptilolitu

Jedno z najkvalitnejších ložísk klinoptilolitu v celosvetovom meradle a starostlivý spôsob jeho spracovania nám umožňuje ponúkať špičkové produkty. Zeocem, a.s. má banské oprávnenie na otvárku, prípravu a dobývanie ložísk vyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch a na úpravu a zušľachtenie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním. Zeocem, a.s. má vlastné ložiská vysokokvalitného prírodného zeolitu v určených dobývacích priestoroch Nižný Hrabovec a Pusté Čemerné. Zeocem, a.s. má taktiež vlastné spracovateľské a výrobné kapacity v lome Nižný Hrabovec a v Bystrom.

zeocem balenie 01Ďalší rozvoj spoločnosti

Našim cieľom je budovať  vyspelú spoločnosť európskej úrovne a byť spoľahlivým výrobcom, predajcom a dodávateľom výrobkov na báze zeolitu. Pre zabezpečenie dlhodobého trvalo-udržateľného rastu a záväzku zaistenia plnenia požiadaviek a očakávaní zákazníkov sa na trhu s vysokou konkurencieschopnosťou snažíme medzi ostatnými konkurentmi vynikať v oblasti kontinuálnej technologickej optimalizácie a inovácie produktov.

Člen skupiny CTR

Firma Zeocem, a.s. je členom skupiny CTR group. Spoločnosť CTR group a.s. je stabilná a silná firma s viac ako 30-ročnou históriou. Spoločnosť dlhodobo pôsobí v troch hlavných oblastiach podnikania. V oblasti výroby a distribúcie stavebných hmôt, v oblasti obchodnej a privátnej leteckej dopravy a v oblasti realizácie developerských projektov. CTR group a.s. a ďalšie spoločnosti patriace do ich skupiny pôsobia nielen na území Českej republiky, ale tiež na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2016

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2017

Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2018

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia 2019

 

Spoločnosť Zeocem, a.s. a Lom v Nižnom Hrabovci: 

Lom Hrabovec RGB

Lom Hrabovec RGB

Lom   Stroje 49

Lom Stroje 49

Lom Nove Auto 28

Lom Nove Auto 28

Lom   Stroje 41

Lom Stroje 41

Lom Hrabovec 55

Lom Hrabovec 55

IAN07532

IAN07532

IAN06827

IAN06827

IAN06841

IAN06841

IAN08206a

IAN08206a

DJI 0062 Uprava

DJI 0062 Uprava

Linka Drvené Zeolity PFD4989

Linka Drvené Zeolity PFD4989

Linka Drvené Zeolity PFD5072

Linka Drvené Zeolity PFD5072

sgs logo fami

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
Viac info Ok