Polski
building
Building
Zeo RMX

Zeo RMX

Dodatek typu II do produkcji i transportu betonów

Zeo RMX jest certyfikowany jako domieszka typu II do produkcji betonu według STN EN 206+A1 przy użyciu cementu portlandzkiego. 

Ustalenie ogólnie obowiązującej wartości K

 • k = 1,1 wagowo do 10% zamiennika
 • k = 1,0 wagowo od 10,01 % do 15 % zamiennika
 • k = 0,8 wagowo od 15,01% do 20 % zamiennika

Stosując mieszankę Zeo RMX można skutecznie zastąpić część wsadu cementu w ilości wagowo do 20 %.

Zeo  RMX  jest sprawdzony i zalecany  do produkcji betonu narażonego na działanie środowiska zgodnie z  STN EN 206+A1 X0, XF1, XF2, XF3,  XC1, XC2 i XD przy ustalonych, ogólnie obowiązujących wartościach współczynnika k,  z wyjątkiem  XF2,  gdzie wartości k są ustalane indywidualnie.  Dalsze zalecenia są zamieszczone w karcie charakterystyki i w SK TP.

Zalety zastosowania

 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • poprawa stabilności mieszanki zapewniająca wzrost wytrzymałości
 • zmniejszenie energochłonności produkcji betonu
 • poprawienie właściwości mechanicznych oraz trwałości betonu
 • zwiększenie odporności siarczanowej, usunięcie korozji siarczanowej
 • poprawa szczelności
 • ograniczenie emisji CO2
 • ogólne zwiększenie żywotności betonu

Zeo  RMX  jako zamiennik cementu  portlandzkiego

Produkt Zeo RMX jako dodatek typu II w transporcie betonu jest bardzo skuteczny do 110% zamiennika cementu  portlandzkiego przy wagowo  10%  zamianie i  100%  zamiennika przy   wagowo 15%  zamianie   i jednocześnie zwiększa    28    dniową wytrzymałość betonów.    Spełnia on również rolę stabilizatora, po jego dodaniu mieszanka staje się mniej płynna, poprawiają się możliwości operowania betonem, a temperatura hydratacji betonu jest w bezpiecznym zakresie. Obecność tego produktu w mieszance poprawia jej właściwości uszczelniające. Większe dawki zeolitu w betonach przyczyniają się do wzrostu ich odporności na działanie siarczanów.

Poprawa właściwości betonu

Wyniki uzyskane podczas badania właściwości betonu z dodatkiem naturalnego zeolitu wykazały, że zastąpienie do 10% cementu naturalnym zeolitem zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie o 15%, 2,3 raza zmniejsza się absorpcja wody, zwiększa gęstość betonu i prędkość przenoszenia impulsów ultradźwiękowych. Zastąpienie do 10%  cementu  naturalnym  zeolitem  zwiększa porowatość zamkniętą, co powoduje poprawę odporności betonu na zamarzanie i rozmrażanie. Obliczenia spodziewanej odporności betonu na zamarzanie i rozmrażanie wykazały 3,3 krotny wzrost tego parametru.

Zeo RMX

Rekomendowane produkty

ZeoSlag

ZeoSlag

Domieszka do produkcji betonu

Pakowanie

 • rail freight transport
 • silo

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Daj nam znać swoją wiadomość.

Invalid Input

Please confirm your consent

Nieprawidłowe dane wejściowe

Building Linia

zeocem@zeocem.sk
tel.: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.