PL
building
Building
KlinoStone

KlinoStone

Zeolit stosowany jako naturalna pucolana w produkcji cementów

Według normy STN 197-1, pucolany są naturalnymi substancjami krzemionkowymi lub glinokrzemianowymi.

Naturalne pucolany po ich zmieszaniu z wodą nie twardnieją same, ale jeżeli są drobno zmielone, to w obecności wody reagują w normalnej temperaturze z rozpuszczonym wodorotlenkiem wapnia (Ca(OH2) ) i tworzą związki krzemianów i glinianów wapnia, które są gwarantem wzrastającej wytrzymałości. Pucolany zawierają przede wszystkim aktywną krzemionkę (SiO2) i tlenek glinu (Al2O3). Reszta zawiera tlenek żelaza (Fe2O3) i inne tlenki. Zawartość aktywnej krzemionki nie może być mniejsza wagowo od 25 %.

Wpływ krzemionki aktywnej SiO2 na indeks aktywności i wytrzymałości

Z wykonanego testu Frattiniego (=reaktywność pucolanowa, wiązanie Ca(OH)2), wynika duża reaktywność pucolanowa, bardzo bliska wartości 100 % efektywnego wiązania wodorotlenków w wynikach, uzyskanych dla KlinoStone. Ten wynik gwarantuje zalety zastosowania produktu przy wytwarzaniu cementu. Ponadprzeciętna wartość jest osiągana dzięki dużej zawartości aktywnego SiO2, rzędu 44 - 54 %. Większość kamieniołomów pucolanowych działających na rynku europejskim nie osiąga reaktywności pucolanowej zbliżonej nawet do 80%.

Zalety zastosowania

 • oszczędza koszty produkcji cementu i zmniejsza ślad węglowy
 • zapewnia długotrwały wzrost wytrzymałości
 • zapewnia dużą wytrzymałość na rozciąganie
 • zapewnia większą żywotność
 • zapewnia większą wytrzymałość na ścieranie
 • zwiększa odporność na oddziaływanie chemiczne chlorków, kwasów, azotanów i siarczanów
 • zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć i mikropęknięć
 • zmniejsza ciepło hydratacji przy wysokich temperaturach dobowych i w masywnych konstrukcjach betonowych
 • zmniejsza ryzyko powstania reaktywności alkalicznej

Ekonomiki i aspekty ekologiczne przy produkcji cementów

Zeolit może być zastosowany jako zamiennik pucolan, ponieważ ma lepsze właściwości z punktu widzenia żywotności, ekonomiki i ekologii. Jest stosowany jako aktywny substytut klinkieru portlandzkiego, który w zależności od klasy cementu, przy poprawnej proporcji zeolitu, umożliwia skuteczne zmniejszenie kosztów produkcji.

Cementy mieszane z zawartością zeolitu

Pozytywne właściwości, które wystąpiły przy właściwych proporcjach mielonego zeolitu w betonach, są charakterystyczne dla cementów mieszanych z zawartością zeolitu. Pozwalają na pewną elastyczność wejść do procesu produkcji, co daje możliwość skutecznego reagowania na wpływy parametrów środowiska wewnętrznego (zewnętrznego), jak na przykład cena emisji CO2 albo cena granulowanego żużla wielkopiecowego.

KlinoStone

Rekomendowane produkty

ZeoSlag

ZeoSlag

Domieszka do produkcji betonu

Pakowanie

 • skip – transport luzem
 • rail freight transport

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Daj nam znać swoją wiadomość.

Invalid Input

Please confirm your consent

Nieprawidłowe dane wejściowe

Building Linia

zeocem@zeocem.sk
tel.: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.