fabrika pohlad spredu 1400x350

Zeocem, a.s. jest dynamicznie rozwijającą się spółką z 60-letnimi doświadczeniami w przetwarzaniu materiałów naturalnych. Głównym aktualnym programem produkcyjnym spółki jest wydobycie i przetwarzanie naturalnego zeolitu oraz wytwarzanie produktów na bazie naturalnego zeolitu.

Przechodząc następnie do produkcji materiałów budowlanych staliśmy się jednym z największych producentów wyrobów zeolitowych w Europie. Została zrealizowana rekonstrukcja zdolności produkcyjnych po cemencie i uruchomiony proces przygotowania i budowy nowych efektywnych energetycznie urządzeń maszynowo-technologicznych do kluczowej fazy produkcji (suszenie, mielenie, sortowanie, spedycja) i do wypełnienia luk w powiązaniu faz produkcji, co wcześniej pogarszało jej ekonomikę.

Globalne działania

Wyraźne wzmocnienie działań reklamowych, jak i systematyczne wprowadzanie nowych certyfikowanych produktów do oferty, pozwoliło ustabilizować, a następnie zwiększyć udział w sprzedaży na rynkach światowych i rozszerzyć eksport poprzez Europę do południowo – wschodniej Azji oraz Środkowej i Południowej Ameryki.

Źródło klinoptilolitu wysokiej jakości 

Jedno z najlepszych złóż klinoptylolitu w skali globalnej i oszczędny sposób jego wykorzystywania umożliwia nam wytwarzanie produktów o wyjątkowej jakości. Zeocem, a.s. ma uprawnienia górnicze do otwierania, przygotowania i wydobywania złóż minerałów wybranych w sposób powierzchniowy w kamieniołomach i wzbogacania minerałów dokonywanego w związku z ich wydobyciem. Zeocem, a.s. ma własne złoża naturalnego zeolitu o wysokiej jakości w ustalonych lokalizacjach wydobywczych Nižný Hrabovec i Pusté Čemerné. Zeocem, a.s. ma również moce produkcyjne i przetwórcze w kamieniołomie Nižný Hrabovec i w Bystrem.

Dalszy rozwój spółki

Naszym celem jest budowanie rozwiniętej spółki na poziomie europejskim i bycie niezawodnym producentem, sprzedawcą i dostawcą wyrobów na bazie zeolitu. Dla zabezpieczenia długotrwałego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju i realizacji zobowiązań oraz spełniania oczekiwań klientów na rynku odznaczającym się silną konkurencją staramy się wyróżnić spomiędzy innych konkurentów ciągłością, optymalizacją technologii i innowacyjnością produktów.

Członek grupy CTR group

Firma Zeocem, a.s. jest członkiem grupy CTR group. Spółka CTR group a.s. jest stabilną i silną firmą z ponad 30-letnią historią. Spółka od dawna działa w trzech głównych strefach gospodarowania. W zakresie produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, w zakresie handlowego i prywatnego transportu lotniczego i w zakresie realizacji projektów developerskich. CTR group a.s. i inne spółki należące do ich grupy działają nie tylko na terenie Republiki Czeskiej, ale i na Słowacji, w Niemczech, Austrii i na Węgrzech.

Firma Zeocem, a.s. i kamieniołom Nižný Hrabovec:

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Lom / Quarry Nižný Hrabovec

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Stroje v lome / Machines in quarry

Aktivácia železničnej dopravy / Activation of train transport

Aktivácia železničnej dopravy / Activation of train transport

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Termická aktivácia zeolitu / Thermal activation of zeolite

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Automatické riadenie výroby / Automated production control

Nový výrobná linka / New production line

Nový výrobná linka / New production line

Balenie produktov / Product packaging

Balenie produktov / Product packaging

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.