zeolit

Inteligentné zeolitové hnojivá efektívne dávkujú výživu pre všetky druhy rastlín

Zeolitové hnojivá patria k hnojivám s postupným uvoľňovaním živín. V hnojivách je obsiahnutý aktívny minerál zeolit - klinoptilolit, ktorý viaže vo svojej vnútornej štruktúre vodu a živiny a zabezpečuje pomalšie a postupné uvoľňovanie v pôde a efektívnejšie využitie rastlinným systémom.

Inteligentné zeolitové hnojivá efektívne dávkujú výživu pre všetky druhy rastlín

Efektívne využitie dusíka

Aplikácia dusíka prostredníctvom priemyselných hnojív je častokrát vo forme amónneho dusíka (NH4+ ), ktorý je rýchlo uvoľniteľný, a vysoko účinný, rastliny ho dokážu veľmi dobre prijímať. Zároveň je veľmi náchylný k vyplavovaniu do spodných vôd alebo uniká do ovzdušia (nitrifikácia) a jeho využiteľnosť sa tak znižuje. Toto sa deje hlavne v oblastiach s vysokým úhrnom zrážok a na ľahších pôdach. Podľa mnohých štúdií sa využiteľnosť dodaného dusíka znižuje až na 1/3 z celkového dodaného objemu.

Výhody spojenia zeolitu a priemyselných hnojív

Spojenie priemyselného hnojiva a zeolitu spôsobí naviazanie voľného amónneho dusíka do vnútornej štruktúry zeolitu a tým sa zamedzí stratám dusíka vyplavením do spodných vôd alebo nitrifikácii, čo vedie k udržaniu prijateľnej formy dusíka v koreňových vrstvách rastlín počas dlhšej doby. Zeolit najlepšie viaže dusík z pevných priemyselných hnojív, ale aj z aplikovaných tekutých organických (hnojovica, digestát, fugát) i anorganických dusíkatých hnojív (DAM 390, SAM 240), takže z hnojív obsahujúci hlavne amónny dusík. Využiteľnosť dodaného dusíka NH4+ prostredníctvom zeolitového hnojiva je vyššia o 28% oproti bežnému priemyselnému hnojivu. Okrem dusíka viaže zeolit aj ďalšie minerálne makro a mikroprvky, ako draslík, fosfor, síra a pod, ktoré sú súčasťou výživy rastlín a pozitívne ovplyvňujú objem a kvalitu úrody.

Konkrétne využitie v poľnohospodárstve aj v záhradách

Zeolitové hnojivá sú vhodné  pri pestovaní všetkých druhoch poľnohospodárskych plodín, zeleniny, pri sejbe aj pri výsadbe priesad a zemiakov, pri výsadbe a hnojení ovocných drevín a stromčekov. Celú dávku hnojiva je vhodné dodať pri sejbe/ výsadbe, prípadne pri prvom jarnom hnojení, pretože v zeolitovom hnojive obsiahnutý aktívny minerál klinoptilolit sorbuje vo svojej kryštalickej mriežke živiny z hnojiva a tie sa postupne uvoľňujú do pôdy. Pri postupnom uvoľňovaní živín sú rastliny dostatočne zásobované živinami v priebehu celého  vegetačného obdobia a dohnojenie rastlín je potrebné v menšom rozsahu. Pravidelné zásobovanie živinami rastlinám zabezpečí vyrovnaný vegetatívny rast, dobrú kondíciu a vyššiu odolnosť voči tlaku hubovitých chorôb, čo je výborný predpoklad pre dosiahnutie vysokej úrody vo vysokej kvalite.  Straty uvoľnených a neprijatých živín sú znížené na minimum, zároveň sa minimalizuje zvýšený obsah dusíka v úrode a chráni sa životné prostredie.

Uverejnené: 06 Máj 2020

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.