enviro
Industry
ZeoCem Eco - oczyszczania gazów

ZeoCem Eco - oczyszczania gazów

Naturalny adsorbent do czyszczenia gazów spalinowych i powietrza

Naturalny zeolit ZeoCem Eco, który jest stosowany do oczyszczania spalin, dzięki swojej specyficznej strukturze, umożliwia wychwytywanie substancji w gazowym stanie skupienia i jest wykorzystywany do sorpcji metali ciężkich, dioksyn i furanów, do dehydratacji gazów, sorpcji acetylenu, dwutlenku węgla, związków siarki amoniaku, do separacji powietrza, itp.

ZeoCem Eco - oczyszczania gazów

Własności

 • aktywny sorbent
 • niska cena w porównaniu z syntetycznym zeolitem
 • łatwa dostępność
 • dostateczna pojemność sorpcyjna
 • niskie koszty inwestycji i energii

Oczyszczanie spalin, filtry tkaninowe przy oczyszczaniu spalin i powietrza

Oczyszczanie spalin i strefa ekologii związków siarki jest jedną z dziedzin wykorzystania adsorpcyjnych własności naturalnych zeolitów. Związki siarki powstają przy produkcji celulozy, przechodzą albo przenikają do atmosfery i zanieczyszczają powietrze. Chodzi przede wszystkim o związki siarki, jak: siarkowodór, metanotiol i dwutlenek siarki.

W procesie oczyszczania spalin zeolit jest skuteczny przy następujących problemach

 • sorpcja metali ciężkich
 • dehydratacja gazów (suszenie)
 • sorpcja dioksyn i furanów
 • sorpcja acetylenu, dwutlenku węgla, związków siarki
 • separacja powietrza
 • sorpcja gazowego amoniaku
 • sorpcja wilgoci przy wahaniach temperatury pracy w spalarniach
 • ochrona tkanin filtracyjnych przed uszkodzeniem przy spadku temperatury poniżej punktu rosy spalin
 • zeolit (klinoptilolit) jest przydatny, jako adsorbent przy usuwaniu emisji amoniaku z powietrza
 • wprowadzanie pyłu do węży filtracyjnych powoduje poprawę działania filtrów tkaninowych, regenerację i ich ochronę
 • wykorzystanie przy podczyszczaniu powietrza przed samym wejściem do filtra
 • wprowadzanie pyłu do węży filtracyjnych powoduje poprawę regeneracji filtrów tkaninowych i ich ochronę
 • mechaniczny filtr do oczyszczania spalin i eliminowania cząsteczek pylistych

 

Zalecane frakcje

Micro 20 Extra Dry | Micro 50 | Micro 200

Pakowanie

25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Invalid Input

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Daj nam znać swoją wiadomość.

Please confirm your consent

Menażer Projektowy Enviro & Industry

Andrea Cseteová
cseteova.andrea@zeocem.sk
enviro@zeocem.sk
tel.: +421 917 208 863

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.