PL
enviro
Industry
ZeoCem Eco - oczyszczania gazów

ZeoCem Eco - oczyszczania gazów

Naturalny adsorbent do czyszczenia gazów spalinowych i powietrza

Naturalny zeolit ZeoCem Eco, który jest stosowany do oczyszczania spalin, dzięki swojej specyficznej strukturze, umożliwia wychwytywanie substancji w gazowym stanie skupienia i jest wykorzystywany do sorpcji metali ciężkich, dioksyn i furanów, do dehydratacji gazów, sorpcji acetylenu, dwutlenku węgla, związków siarki amoniaku, do separacji powietrza, itp.

Własności

 • aktywny sorbent
 • niska cena w porównaniu z syntetycznym zeolitem
 • łatwa dostępność
 • dostateczna pojemność sorpcyjna
 • niskie koszty inwestycji i energii

W procesie oczyszczania spalin zeolit jest skuteczny przy następujących problemach

 • sorpcja metali ciężkich
 • dehydratacja gazów (suszenie)
 • sorpcja dioksyn i furanów
 • sorpcja acetylenu, dwutlenku węgla, związków siarki
 • separacja powietrza
 • sorpcja gazowego amoniaku
 • sorpcja wilgoci przy wahaniach temperatury pracy w spalarniach
 • ochrona tkanin filtracyjnych przed uszkodzeniem przy spadku temperatury poniżej punktu rosy spalin
 • zeolit (klinoptilolit) jest przydatny, jako adsorbent przy usuwaniu emisji amoniaku z powietrza
 • wprowadzanie pyłu do węży filtracyjnych powoduje poprawę działania filtrów tkaninowych, regenerację i ich ochronę
 • wykorzystanie przy podczyszczaniu powietrza przed samym wejściem do filtra
 • wprowadzanie pyłu do węży filtracyjnych powoduje poprawę regeneracji filtrów tkaninowych i ich ochronę
 • mechaniczny filtr do oczyszczania spalin i eliminowania cząsteczek pylistych
ZeoCem Eco - oczyszczania gazów

Rekomendowane produkty

KlinoSorb

KlinoSorb

Sypki granulat sorpcyjny do likwidacji skutków awarii ekologicznych i przemysłowych

ZeoCem Micro

ZeoCem Micro

Uniwersalny, wysoko wydajny wypełniacz dla przemysłu tworzyw sztucznych, gumy i farbiarstwa

Zalecane frakcje

 • Micro 20 Extra Dry
 • Micro 50
 • Micro 200

Pakowanie

 • 25 kg worki
 • 1 000 kg big bag
 • silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Daj nam znać swoją wiadomość.

Invalid Input

Please confirm your consent

Nieprawidłowe dane wejściowe

andrea cseteova

Andrea Cseteová

Menedżer biznesu dla Enviro & Industry

cseteova.andrea@zeocem.sk
+421 917 208 863

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.