Polski
building
Building
ZeoBau

ZeoBau

Dodatek do betonu i do chemicznych produktów budowlanych

Naturalny, suszony i mielony zeolit jest stosowany jako dodatek do betonu i do chemicznych produktów budowlanych.

Zalety stosowania preparatu ZeoBau

 • zawiera 50-60 % aktywnego SiO2
 • poprawia stabilność mieszaniny
 • eliminuje korozję siarczanową
 • zwiększa odporność na siarczany
 • wiąże jony metali ciężkich
 • obniża ilość C3A w cemencie
 • duża powierzchnia rozwinięta
 • mała gęstość objętościowa

Dodatki do betonu, materiał do produkcji cementów pucolanowych i wyrobów betonowych

ZeoBau jest nierozpuszczalny w wodzie i pozostaje w niej w swojej naturalnej formie, nie tracąc przy tym swoich pozytywnych właściwości, a jednocześnie jest stabilny termicznie. ZeoBau jest produkowany o różnych parametrach (ziarnistość, wilgotność, czystość itp.) i przystosowany do wykorzystania przy produkcji betonów i do różnych aplikacji budowlanych.

Produkcja cementów pucolanowych

Naturalny zeolit można w znaczeniu normy europejskiej EN 197-1 uważać za naturalną pucolanę. Podobnie jak inne pucolany po zmieszaniu z wodą sam nie twardnieje, ale jeżeli jest drobno zmielony, reaguje w obecności wody z rozpuszczalnym wodorotlenkiem wapnia tworząc związki wapnia i związki silikatów wapiennych oraz glinianów wapnia, które są przyczyną rosnącej wytrzymałości. Aplikacja zeolitu w ilości 15 % wagowo, jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego zapewnia taką samą odporność na siarczany, jaką wykazuje odporny na siarczany cement portlandzki. Zeolit jest jednym ze stosowanych substratów przy mieleniu cementu, jako zamiennik klinkieru i jest stosowany, jako podstawowy substrat (wagowo od 5 % do 50 %) przy mieleniu cementu. Zaletą jest zastąpienie klinkieru i przez to zmniejszenie kosztów produkcji. Zeolit działa również, jako aktywator klinkieru i żużla, co umożliwia zwiększenie stopnia zastąpienia klinkieru substratami. Właściwości warunkuje aktywność hydrauliczna, ilość aktywnych centrów krystalizacji na powierzchni ziaren zeolitu i wzrost pH środowiska.

ZeoBau – dodatki do betonu i produkcja wyrobów betonowych

Produkty ZeoBau są stosowane nie tylko, jako dodatki do betonu, ale korzysta się z nich również przy produkcji wylewanych podłóg, dachów i prefabrykatów. Zeolit w mieszankach pełni funkcję stabilizatora, po jego dodaniu mieszanka mniej się rozpływa i łatwiej jest nią operować. Większe dawki zeolitu w mieszanym cemencie portlandzko – zeolitowym przyczyniają się do zwiększenia jego odporności na siarczany. Dlatego ten cement jest zalecany do aplikacji w trudnym środowisku charakteryzującym się agresywnością siarczanową, na przykład w zawiesinach cementowych, zaprawach do iniekcji i w betonach do fundamentowania specjalnego.

Zalety zastosowania ZeoBau – dodatki do betonu

Przy przygotowaniu zawiesin cementowych dla potrzeb podziemnych ścian szczelinowych, iniekcji i zalewania mikropali oraz do mieszanek iniekcyjnych do kanałów kablowych, dodatek nawet niewielkiej ilości zeolitu zasadniczo poprawia stabilność mieszanki. Zawiesiny cementowo – zeolitowe wolniej sedymentują i wolniej ulegają podziałowi na fazę stałą i ciekłą. Działanie stabilizacyjne zeolitu w zawiesinach cementowych zależy od właściwości sorpcyjnych i wymiany jonowej zeolitu.

ZeoBau

Rekomendowane produkty

ZeoSlag

ZeoSlag

Domieszka do produkcji betonu

Zalecane frakcje

 • ZeoBau Micro 50
 • ZeoBau Micro 200
 • ZeoBau Grit

Pakowanie

 • 25 kg worki
 • 1 000 kg big bag
 • silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Daj nam znać swoją wiadomość.

Invalid Input

Please confirm your consent

Nieprawidłowe dane wejściowe

Building Linia

zeocem@zeocem.sk
tel.: +421 908 990 074

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.