building
Building
ZeoBau

ZeoBau

Dodatki do betonu, materiał do produkcji cementów pucolanowych i wyrobów betonowych

ZeoBau jest naturalnym suszonym i mielonym zeolitem stosowanym jako dodatek do betonu i dodatek do produktów chemii budowlanej, który na podstawie swoich własności pucolanowych wyraźnie poprawia jakość produktów budowlanych i betonów w zakresie wielu kontrolowanych parametrów.

ZeoBau

Własności

  • zawiera 50-60 % aktywnego SiO2
  • poprawia stabilność mieszanki
  • eliminacja korozji siarczanowej
  • zwiększa odporność na siarczany
  • wiąże jony metali ciężkich
  • zmniejsza ilość C3A w cemencie
  • duża powierzchnia rozwinięcia
  • mała gęstość objętościowa

Produkcja cementów pucolanowych

Naturalny zeolit można w znaczeniu normy europejskiej EN 197-1 oznaczyć, jako naturalną pucolanę. Podobnie jak inne pucolany po zmieszaniu z wodą sam nie twardnieje, ale jeżeli jest drobno zmielony, reaguje w obecności wody z rozpuszczalnym wodorotlenkiem wapnia tworząc związki wapnia i związki silikatów wapiennych oraz glinianów wapnia, które są powodem rosnącej wytrzymałości. Aplikacja wagowo 15 % zeolitu, jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego zapewnia taką samą odporność na siarczki, jaką wykazuje odporny na siarczki cement portlandzki. Zeolit jest jednym ze stosowanych substratów przy mieleniu cementu, jako zamiennik klinkieru i jest stosowany, jako podstawowy substrat (wagowo od 5 % do 50 %) przy mieleniu cementu. Zaletą jest zastąpienie klinkieru i przez to zmniejszenie kosztów produkcji. Zeolit działa również, jako aktywator klinkieru i żużla, co umożliwia zwiększenie stopnia zamiany klinkieru substratami. Własności warunkuje aktywność hydrauliczna, ilość aktywnych centrów krystalizacji na powierzchni ziaren zeolitu i wzrost pH środowiska.

ZeoBau – dodatki do betonu i produkcja wyrobów betonowych

Produkty ZeoBau są stosowane nie tylko, jako dodatki do betonu, ale korzysta się z nich również przy produkcji wylewanych podłóg, dachów i prefabrykatów. Zeolit w mieszankach pełni funkcję stabilizatora, po jego dodaniu mieszanka mniej się rozlewa i jest łatwiej nią manipulować. Większe dawki zeolitu w mieszanym portlandzko – zeolitowym cemencie przyczyniają się do zwiększenia jego odporności na siarczany. Dlatego ten cement jest zalecany do aplikacji w trudnym środowisku charakteryzującym się agresywnością siarczanową, na przykład w zawiesinach cementowych, zaprawach do iniekcji i w betonach do fundamentowania specjalnego.

Zalety zastosowania ZeoBau – dodatki do betonu

Przy przygotowaniu zawiesin cementowych dla potrzeb podziemnych ścian szczelinowych, iniekcji i zalewaniu mikropali oraz do mieszanek iniekcyjnych do kanałów kablowych, dodatek niewielkiej ilości zeolitu zasadniczo poprawia stabilność mieszanki. Cementowo – zeolitowe zawiesiny wolniej sedymentują i wolniej ulegają podziałowi na fazę stałą i ciekłą. Działanie stabilizacyjne zeolitu w zawiesinach cementowych zależy od własności sorpcyjnych i wymiany jonowej zeolitu.

Zalecane frakcje

ZeoBau Micro 50 | ZeoBau Micro 200 | ZeoBau Grid

Pakowanie

25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Invalid Input

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Daj nam znać swoją wiadomość.

Please confirm your consent

Menażer Projektowy Building

Marek Daňko
danko@zeocem.sk
tel.: +421 917 988 509

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.