PL
agro plants
Agro Plants
Aplikacja do nawozów

Aplikacja do nawozów

ZeoSand jest skutecznym dodatkiem do produkcji nawozów przemysłowych.

Nawozy zeolitowe

Kombinacja zeolitu i nawozu umożliwia dostarczenie całej dawki nawozu już  przy siewie albo sadzeniu roślin. Zeolit aktywnie wiąże do swojej siatki krystalicznej molekuły dostarczanych składników odżywczych, które następnie stopniowo uwalniają się w glebie.

Związane składniki odżywcze z nawozów i ich stopniowe uwalnianie, umożliwia roślinom efektywne wykorzystanie składników odżywczych. Straty uwolnionych i niewykorzystanych składników odżywczych są zmniejszone do minimum. Poprawia to ekonomikę uprawy roślin, a jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Systematyczne zaopatrywanie roślin w składniki odżywcze podczas całego okresu wegetacji zapewnia im efektywny wzrost, dobrą kondycję i większą odporność na zagrożenie ze strony chorób grzybiczych.

Zalety połączenia nawozów i ZeoSandu

  • Połączenie nawozu przemysłowego i zeolitu powoduje związanie wolnego azotu amonowego w wewnętrznej strukturze zeolitu i tym samym zapobiega nitryfikacji, co prowadzi do utrzymania akceptowalnej formy  azotu w warstwach korzeniowych  roślin w dłuższym okresie czasu.
  • Zeolit zapewnia skuteczne wykorzystanie azotu w zbożach, rzepaku, kukurydzy i w innych roślinach uprawianych w rolnictwie, zapobiegając stratom azotu powodowanym przez wypłukiwanie go do wód gruntowych, denitryfikację i przedostawanie się do atmosfery.
  • Przy nawożeniu nawozem zeolitowym osiągniemy efekt późniejszego nawożenia, którego z powodu wysokości i możliwości uszkodzenia roślin, na przykład kukurydzy, nie można zrealizować w określonej fazie wegetacji.
Aplikacja do nawozów

Rekomendowane produkty

ZeoGravel

ZeoGravel

Zakładanie trawnika, ogrodu, greenu golfowego

ZeoSand

ZeoSand

Pomocnicza substancja doglebowa, która poprawia właściwości gleby i zwiększa skuteczność i wykorzystanie substancji odżywczych w glebie

Pakowanie

  • 25 kg worki
  • 1 000 kg big bag
  • silos / skip – transport luzem

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.