PL
historia firmy

Spółka ZEOCEM, a.s., jej program produkcji i infrastruktura są ściśle powiązane i wiążą się z eksploatacją dawnej cementowni w Bystrem. Budowa dawnej cementowni rozpoczęła się w roku 1949. Do pracy została ona uruchomiona 13 lutego 1955. Projektowana zdolność produkcyjna zakładu wynosiła 150.000 ton klinkieru i 180.000 ton cementu. Te wyniki zostały osiągnięte już w roku 1956.

Rozwój

Popyt na cement w tym okresie, w związku z rozległymi inwestycjami w Województwie Wschodniosłowackim, stale wzrastał. Po wdrożeniu działań intensyfikujących już w roku 1975 zakład produkował 360.000 ton cementu rocznie, czyli dwa razy więcej od zdolności projektowej. W związku z budową nowych instalacji produkcyjnych w latach siedemdziesiątych i ograniczeniem inwestowania w budownictwie po roku 1981, połączonego ze spadkiem zużycia cementu, produkcja zakładu została odpowiednio ograniczona.

Transformacja

Rezygnacja z budowanej inwestycji, spadek krajowego zużycia cementu razem z postępującą transformacją wyraźnie wpłynął na produkcję zakładu po roku 1990. W wyniku powyższego dochodziło do nieustannego zmniejszania produkcji klinkieru, co razem z dużą energochłonnością i zestarzałą technologią doprowadziło w roku 1997 do zupełnego zatrzymania produkcji klinkieru w piecach szybowych. Dawna cementownia kilkakrotnie zmieniła właścicieli.

Restrukturyzacja

Od roku 1999 100 % akcjonariuszem była spółka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Decyzją ówczesnego akcjonariusza większościowego po roku 2000 doszło do zasadniczej zmiany orientacji programu produkcji spółki Restrukturyzacja oznaczała pełne zorientowanie się na wykorzystanie złoża naturalnego zeolitu w N. Hrabovci,  jednego z najlepszych złóż w całej Europie.

Nowa orientacja

W roku 2000 zostały zrekonstruowane możliwości produkcyjne po cemencie i był uruchomiony proces przygotowania i budowy nowych efektywnych energetycznie urządzeń maszynowo-technologicznych do kluczowej fazy produkcji (suszenie, mielenie, spedycja) i do wypełnienia luk w powiązaniu faz produkcji, co wcześniej pogarszało jej ekonomikę.

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.