Polski
agro animals

Zeolit i jego substancja czynna klinoptilolit ma najróżniejsze zastosowanie w rolnictwie. Prawie 30 lat doświadczeń i badań związanych z aplikacjami w rolnictwie, ogrodnictwie i żywieniu zwierząt umożliwia nam zaoferowanie całego szeregu wyrobów, które mają zastosowanie w gospodarstwach rolnych. Produkt ZeoFeed jest wykorzystywany przy hodowli zwierząt gospodarskich, jako dodatek do pasz, jako suplement do pasz albo substancja uzupełniająca. Działa on przede wszystkim, jako substancja technologiczna, regulator gospodarki wodne, substancja wiążąca amoniak, zapobiegająca zbrylaniu, wiążąca metale ciężkie. Ale zastosowanie zeolitu w rolnictwie jest o wiele szersze. Produkty kategorii ZeoSand i ZeoGravel są stosowane, jako dodatek do gleby albo kondycjoner glebowy do hydratacji gleby i retencji substancji pokarmowych. Własności zeolitu wykorzystują producenci nawozów i substratów przy tworzeniu tzw. zielonych dachów albo przy zakładaniu trawnika, a potem do jego nawożenia i napowietrzania.

Agro

 • ZeoFeed®

  ZeoFeed®

  Dodatek do mieszanek paszowych
 • ZeoSand

  ZeoSand

  Pomocnicza substancja doglebowa, która poprawia właściwości gleby i zwiększa skuteczność i wykorzystanie substancji odżywczych w glebie
 • ZeoBedding

  ZeoBedding

  Dodatek mineralny do ściółki dla zwierząt gospodarskich
 • ZeoGrit

  ZeoGrit

  Piasek mineralny do hodowli drobiu
 • ZeoGravel

  ZeoGravel

  Zakładanie trawnika, ogrodu, greenu golfowego
 • KlinoGrow

  KlinoGrow

  Unikalny nawóz dolistny
 • ZeoSand Sil M20

  ZeoSand Sil M20

  Ekologiczna ochrona roślin przed owadami, chorobami i promieniowaniem UV

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.