agro plants
Agro Soil
ZeoGravel

ZeoGravel

Zakładanie trawnika, ogrodu, greenu golfowego

ZeoGravel jest produktem przeznaczonym, jako materiał podłoża do zakładania trawników, boisk, placów sportowych i terenów golfowych – greenów. Do utrzymania – napowietrzania trawników jest przeznaczony produkt ZeoSand. ZeoGravel jest rejestrowaną dodatkową substancją glebową dopuszczoną do stosowania w ekologicznej produkcji rolnej.

ZeoGravel

Własności

 • poprawia retencję H2O w glebie
 • zmniejsza wypłukiwanie składników pokarmowych
 • poprawia pH gleby
 • zmniejsza potrzebę nawożenia (retencja azotanów)
 • wspiera wzrost i tworzenie systemu korzeniowego roślin
 • poprawia wymianę jonową w glebie
 • wiąże metale ciężkie, radionuklidy, substancje organiczne

Zalety zastosowania ZeoGravelu przy zakładaniu trawnika i ogrodu

 • zapobiega wypłukiwaniu nawozów z gleby, gromadzi składniki pokarmowe w swojej strukturze kanalików i pustych miejsc – zapobiega wypłukiwaniu N do wód podziemnych
 • umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, potrzeba nawożenia zmniejsza się
 • poprawia urodzaj związana woda i część składników pokarmowych z nawozów jest wykorzystana do wzrostu roślin i tworzenia systemu korzeniowego
 • poprawia napowietrzenie profilu gleby i wymianę jonową w glebie
 • jako warstwa podłoża do zakładania trawnika, sadzenia kwiatów i drzewek i budowy zielonych dachów
 • duża zdolność do wymiany jonowej (1,2-1,5 mol/kg = 120-150 meq/100 g) umożliwia w glebie zatrzymywać, regulować zawartość i wolno uwalniać składniki pokarmowe – N, K, Ca, Mg
 • efektywniejsze wykorzystanie nawozów, rzadsza potrzeba nawożenia trawnika i ogrodu (aspekt ekonomiczny)
 • zatrzymuje / reguluje wodę = właściwa ilość dla trawnika i płodów – lepszy system korzeniowy – większy urodzaj (aspekt agronomiczny)
 • zapobiega wypłukiwaniu składników pokarmowych do wód podziemnych / chroni wody podziemne, odkażanie gleby,wiąże metale ciężkie, radionuklidy, substancje organiczne (aspekt)

Jak działa w glebie?

ZeoGravel – dodatkowa substancja glebowa dzięki swojej unikalnej strukturze ma doskonałe własności wymiany jonowej, zdolność do odwracalnej hydratacji i dehydratacji, wiąże i powoli uwalnia składniki pokarmowe w glebie. Efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów (NPK), pozytywny wpływ na pH gleby i pomoc w rozwoju systemu korzeniowego.

Możliwości zastosowania

ZeoGravel stosuje się, jako materiał podłoża do zakładania trawników, gofowych greenów ogrodów do uprawiania owoców i warzyw  – warstwa podłoża zatrzymuje wodę (retencja w glebie) przez dłuższy czas, przy czym rośliny pobierają ją wolniej i w sposób ciągły.

Zalecane frakcje

1 - 2,5 mm | 1 - 5 mm | 2,5 - 5 mm | 4 - 8 mm | 8 - 16 mm

Pakowanie

25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Invalid Input

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Daj nam znać swoją wiadomość.

Please confirm your consent

Menażer Projektowy Agro

Jaroslav Tall
tall@zeocem.sk
tel.: +421 905 903 380

Menażer Projektowy Agro Plants

Drahomír Čigáš
cigas@zeocem.sk
mobil: +421 907 607 833

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.