PL
agro plants
Agro Soil
ZeoGravel

ZeoGravel

Zakładanie trawnika, ogrodu, greenu golfowego

ZeoGravel jest produktem przeznaczonym, jako materiał podłoża do zakładania trawników, boisk, placów sportowych i terenów golfowych – greenów. 

Własności

 • poprawia retencję H2O w glebie
 • zmniejsza wypłukiwanie składników pokarmowych
 • poprawia pH gleby
 • zmniejsza potrzebę nawożenia (retencja azotanów)
 • wspiera wzrost i tworzenie systemu korzeniowego roślin
 • poprawia wymianę jonową w glebie
 • wiąże metale ciężkie, radionuklidy, substancje organiczne

Zalety zastosowania ZeoGravelu przy zakładaniu trawnika i ogrodu

 • zapobiega wypłukiwaniu nawozów z gleby, gromadzi składniki pokarmowe w swojej strukturze kanalików i pustych miejsc – zapobiega wypłukiwaniu N do wód podziemnych
 • umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, potrzeba nawożenia zmniejsza się
 • poprawia urodzaj związana woda i część składników pokarmowych z nawozów jest wykorzystana do wzrostu roślin i tworzenia systemu korzeniowego
 • poprawia napowietrzenie profilu gleby i wymianę jonową w glebie
 • jako warstwa podłoża do zakładania trawnika, sadzenia kwiatów i drzewek i budowy zielonych dachów
 • duża zdolność do wymiany jonowej (1,2-1,5 mol/kg = 120-150 meq/100 g) umożliwia w glebie zatrzymywać, regulować zawartość i wolno uwalniać składniki pokarmowe – N, K, Ca, Mg
 • efektywniejsze wykorzystanie nawozów, rzadsza potrzeba nawożenia trawnika i ogrodu (aspekt ekonomiczny)
 • zatrzymuje / reguluje wodę = właściwa ilość dla trawnika i płodów – lepszy system korzeniowy – większy urodzaj (aspekt agronomiczny)
 • zapobiega wypłukiwaniu składników pokarmowych do wód podziemnych / chroni wody podziemne, odkażanie gleby,wiąże metale ciężkie, radionuklidy, substancje organiczne (aspekt)

Jak działa w glebie?

ZeoGravel – dodatkowa substancja glebowa dzięki swojej unikalnej strukturze ma doskonałe własności wymiany jonowej, zdolność do odwracalnej hydratacji i dehydratacji, wiąże i powoli uwalnia składniki pokarmowe w glebie. Efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów (NPK), pozytywny wpływ na pH gleby i pomoc w rozwoju systemu korzeniowego.

Możliwości zastosowania

ZeoGravel stosuje się, jako materiał podłoża do zakładania trawników, gofowych greenów ogrodów do uprawiania owoców i warzyw  – warstwa podłoża zatrzymuje wodę (retencja w glebie) przez dłuższy czas, przy czym rośliny pobierają ją wolniej i w sposób ciągły.

ZeoGravel

Rekomendowane produkty

ZeoSand

ZeoSand

Pomocnicza substancja doglebowa, która poprawia właściwości gleby i zwiększa skuteczność i wykorzystanie substancji odżywczych w glebie

Zalecane frakcje

 • 1 - 2,5 mm
 • 1 - 5 mm
 • 2,5 - 5 mm
 • 4 - 8 mm
 • 8 - 16 mm

Pakowanie

 • 25 kg worki
 • 1 000 kg big bag
 • silos / skip – transport luzem

Czy są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami? Napiszcie do nas.

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Nieprawidłowe dane wejściowe

Proszę wpisz swój adres e-mail.

Daj nam znać swoją wiadomość.

Invalid Input

Please confirm your consent

Nieprawidłowe dane wejściowe

marek zelenak

Marek Zeleňák

Młodszy Menedżer Biznesu

zelenak@zeocem.sk
+421 905 966 264 

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Inspirujące wideo o działaniu produktu ZeoFeed® na przewód pokarmowy zwierząt.

Video Zeocem

Video Zeocem

Widok na wnętrze fabryki, w której wydobywa się, przetwarza i pakuje zeolit i produkty zeolitu.

Video Zeolite

Video Zeolit

Co to jest zeolit klinoptylolit i przykłady jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie.