industry

Požiadavky priemyslu sú veľmi špecifické a rôznorodé. Je preto potrebné k týmto požiadavkám pristupovať individuálne a ponúkať riešenia šité na mieru zákazníkom. Na tento účel je vhodný produkt ZeoCem, ktorý slúži ako adsorbent a desikant (vysušovadlo). Produkt ZeoCem adsorbuje pachy a slúži aj ako plnivo pri výrobe papiera a plastov. Jednou z jeho vlastností je stabilizácia zmesí u rôznych zmesných produktov.

Industry

  • KlinoCarb

    KlinoCarb

    Špeciálny zmesný produkt pre čistenie škodlivín plynného skupenstva a iných exhalátov
  • KlinoSorb

    KlinoSorb

    Sorbčná drť pre ekologické a priemyselné havárie

sgsfami