Vysoká kvalita produkcie je základ pre naše neustále napredovanie.

Využívame celosvetové zdroje informácií vedy a výskumu v danej oblasti, aby sme zabezpečili úspech a napredovanie spoločnosti. Naše výskumné aktivity pokrývajú obory ako poľnohospodárstvo, krmovinárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo a ďalšie. Vo vlastnom výskumnom laboratóriu a v spolupráci s externými spoločnosťami a inštitúciami vyvíjame inovatívne produkty a technológie pre naše produkty.

V našom výskumnom laboratóriu pracujeme na kontinuálnom vývoji nových produktov. Tím 11 kvalifikovaných pracovníkov ročne vykoná viac ako 30.000 vstupných, medzioperčných a výstupných analýz na overenie zhody kvalitatívnych vlastností našich produktov. Archivujeme všetky vzorky expedovaného tovaru pre ich spätnú dohľadateľnosť a kontrolu kvality. Úspešne sa nám darí trvale zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Sme držiteľom certifikátu FamiQS, ktorý potvrdzuje predpísané štandardy kvality našich produktov určených pre účely krmovinárstva.

sgsfami