building
Building
AsphaClin

AsphaClin

Výroba nízkoteplotných asfaltových zmesí s využitím prírodného zeolitu

Aktívna prísada pre výrobu asfaltov pre zlepšenie spracovateľnosti, úsporu nákladov a zníženie emisií.

AsphaClin

Vlastnosti 

  • umožňuje pokládku asfaltu pri nižšej teplote
  • znižuje produkciu emisií CO2 a výparov
  • znižuje energetickú náročnosť pri výrobe asfaltov
  • zlepšuje spracovateľnosť
  • znižuje prevádzkové náklady
  • ekologický - nezaťažuje životné prostredie

AsphaClin je mikrokryštalický hydratovaný hlinitokremičitan – prírodný zeolit, ktorého štruktúra je tvorená trojrozmernou mriežkou. Charakteristická priestorová konštrukcia so značným výskytom dutín a kanálikov dokáže sorbovať rôznorodé látky, polárne i nepolárne, anorganické aj organické molekuly, vonné látky, a iné. Výnimočné vlastnosti zeolitu spočívajú v zachytávaní látok v pevnom, plynnom a kvapalnom skupenstve.

Pokladanie asfaltu s využitím prírodného zeolitu

Využitie zeolitu a jeho adsorpčných a molekulárnych sitových vlastnosti je v priemysle veľmi široké. Vnútorný objem zeolitu je v prírodných podmienkach zaplnený molekulami vody, avšak po sušení a termickom aktivovaní sa stáva aktívnym sorbentom. Prírodný zeolit ponúka optimálne využitie pri výrobe asfaltových zmesi a pri pokládke asfaltu.

Materiál pre ochranu životného prostredia v procese výroby a pokladania asfaltu

Využitím AsphaClinu sa znižuje teplota pri výrobe asfaltovej zmesi, čím sa dosahuje zníženie emisií, hlavne v zimnom období a tiež dochádza k ľahšej spracovateľnosti asfaltovej zmesi. S produktom AsphaClin sa predlžuje čas na spracovanie asfaltovej zmesi pri pokladaní asfaltu a znižujú sa prevádzkové náklady. Produkt na báze prírodného zeolitu – AsphaClin je ekologický a nezaťažuje životné prostredie pri pokladaní asfaltu a zlepšuje pracovné podmienky pre pracovníkov pri výrobe, ale aj pri samotnej pokládke asfaltov.

Odporúčané frakcie

Micro 50 | Micro 200

Balenie

5 kg vrece | 25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte nás.

Invalid Input

Zadajte svoje meno

Invalid Input

Zadajte telefónne číslo

Zadajte e-mail

Zaškrtnite pole

Napíšte správu

Potvrďte súhlas

Building Línia

zeocem@zeocem.sk
mobil: +421 908 990 074

Predajné miesta

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.