zeolit
Building
AsphaClin

AsphaClin

Výroba nízkoteplotných asfaltových zmesí s využitím prírodného zeolitu

Aktívna prísada pre výrobu asfaltov pre zlepšenie spracovateľnosti, úsporu nákladov a zníženie emisií.

AsphaClin

Vlastnosti 

 • umožňuje pokládku asfaltu pri nižšej teplote
 • znižuje produkciu emisií CO2 a výparov
 • znižuje energetickú náročnosť pri výrobe asfaltov
 • zlepšuje spracovateľnosť
 • znižuje prevádzkové náklady
 • ekologický - nezaťažuje životné prostredie

AsphaClin je mikrokryštalický hydratovaný hlinitokremičitan – prírodný zeolit, ktorého štruktúra je tvorená trojrozmernou mriežkou. Charakteristická priestorová konštrukcia so značným výskytom dutín a kanálikov dokáže sorbovať rôznorodé látky, polárne i nepolárne, anorganické aj organické molekuly, vonné látky, a iné. Výnimočné vlastnosti zeolitu spočívajú v zachytávaní látok v pevnom, plynnom a kvapalnom skupenstve.

Pokladanie asfaltu s využitím prírodného zeolitu

Využitie zeolitu a jeho adsorpčných a molekulárnych sitových vlastnosti je v priemysle veľmi široké. Vnútorný objem zeolitu je v prírodných podmienkach zaplnený molekulami vody, avšak po sušení a termickom aktivovaní sa stáva aktívnym sorbentom. Prírodný zeolit ponúka optimálne využitie pri výrobe asfaltových zmesi a pri pokládke asfaltu.

Materiál pre ochranu životného prostredia v procese výroby a pokladania asfaltu

Využitím AsphaClinu sa znižuje teplota pri výrobe asfaltovej zmesi, čím sa dosahuje zníženie emisií, hlavne v zimnom období a tiež dochádza k ľahšej spracovateľnosti asfaltovej zmesi. S produktom AsphaClin sa predlžuje čas na spracovanie asfaltovej zmesi pri pokladaní asfaltu a znižujú sa prevádzkové náklady. Produkt na báze prírodného zeolitu – AsphaClin je ekologický a nezaťažuje životné prostredie pri pokladaní asfaltu a zlepšuje pracovné podmienky pre pracovníkov pri výrobe, ale aj pri samotnej pokládke asfaltov.

Odporúčané frakcie

Micro 50 | Micro 200

Balenie

25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Agro

 • ZeoFeed

  ZeoFeed

  Doplnková kŕmna látka
 • ZeoBedding

  ZeoBedding

  Prírodný materiál pre podstielky hospodárskych zvierat
 • ZeoGrit

  ZeoGrit

  Minerálny grit pre chov hydiny
 • ZeoGravel

  ZeoGravel

  Pôdny kondicionér pre záhradníctvo a športové trávniky
 • KlinoGrow

  KlinoGrow

  Unikátne listové hnojivo
 • ZeoSil M20

  ZeoSil M20

  Ekologická ochrana rastlín pred hmyzom, chorobami a UV žiarením

Building

 • KlinoMix

  KlinoMix

  Odchrómovacie prísady do cementu
 • KlinoStone

  KlinoStone

  Zeolit ako prírodný puzolán určený k výrobe cementov
 • ZeoBau

  ZeoBau

  Prísada do betónu a aditívum v stavebných chemických produktoch
 • ZeoSlag

  ZeoSlag

  Prímes pre výrobu betónu
 • AsphaClin

  AsphaClin

  Výroba nízkoteplotných asfaltových zmesí s využitím prírodného zeolitu
 • Zeo RMX

  Zeo RMX

  Prímes druhu II na výrobu transport betónov
 • KlinoLIME

  KlinoLIME

  Zmesné spojivo

Enviro

 • ZeoAqua - bazény

  ZeoAqua - bazény

  Prírodné filtračné médium na čistenie a úpravu vody v bazéne
 • ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

  ZeoAqua - filtrácia pitnej vody

  Filtračný materiál na úpravu pitnej vody na prírodnej báze
 • ZeoWater

  ZeoWater

  Prírodné aditívum pre optimalizáciu technológie čistenia vôd
 • KlinoGas

  KlinoGas

  Prírodný materiál pre zvýšenie efektivity bioplynových staníc
 • ZeoTraction

  ZeoTraction

  Ekologický posypový materiál
 • ZeoTraction Ultra

  ZeoTraction Ultra

  Ekologický posypový materiál s dvojitým účinkom rozmrazovania a zdrsňovania

Industry

 • ZeoCem Micro

  ZeoCem Micro

  Univerzálne, vysoko účinné plnivo /sorbent/ pre rôzne odvetvia priemyslu
 • KlinoCarb

  KlinoCarb

  Špeciálny zmesný produkt na čistenie spalín a iných exhalátov
 • KlinoSorb

  KlinoSorb

  Sorbent pre ekologické a priemyselné havárie
 • ZeoCem Eco - čistenie spalín

  ZeoCem Eco - čistenie spalín

  Prírodný adsorbent pre čistenie spalín a vzduchu

Hobby

 • KlinoGrow pre záhradu

  KlinoGrow pre záhradu

  Ekologické listové hnojivo pre okrasnú a úžitkovú záhradu
 • AquaInset

  AquaInset

  Zeolitový štrk do akvária pre filtráciu vody a dekoráciu
 • PussyCat

  PussyCat

  Prírodná zeolitová podstielka pre mačky
 • PussyCat Plus

  PussyCat Plus

  Prírodná hrudkujúca podstielka pre mačky
 • PussyPet

  PussyPet

  Prírodná minerálna podstielka do terárií a klietok
 • FloraStone

  FloraStone

  Dekoračný kameň pre pestovanie rastlín v črepníkoch

Špeciálne produkty