zeolit

Dočasné opatrenia pre vstup vodičov externých nákladných vozidiel

Z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov ZEOCEM a z dôvodu minimalizovania rizík, zavádzame dočasné preventívne opatrenia, ktoré je povinný dodržiavať každý vodič externého nákladného vozidla.
Dočasné opatrenia pre vstup vodičov externých nákladných vozidiel
  • Vodiči sú povinní byť vybavení, okrem prikázaných ochranných pomôcok (pracovná obuv, reflexná odev, ochranná prilba, postroj zabraňujúci pádu z výšky) aj pomôckami na ochranu horných dýchacích ciest, to je ochrannými rúškami alebo respirátormi. 

  • Vstup do administratívnej budovy je pre vodičov nákladných vozidiel ZAKÁZANÝ!

  • Všetky sprievodné doklady k nakládke/vykládke a doprave sa vydávajú pri okienku pri vchode do administratívnej budovy. 

  • Zeocem hygienu a občerstvenie vodičom neposkytuje!

  • Do areálu závodu je vstup zakázaný, okrem jazdy vozidlom priamo na nakládku/vykládku a späť.

  • Počas celého pobytu v areály závodu je vodič povinný používať prikázané ochranné pomôcky, vrátane ochrany horných dýchacích ciest - ochranné rúško alebo respirátor. Počas nakládky, vykládky je vodič povinný zdržiavať sa v blízkosti svojho vozidla a dodržiavať BaOZP. 

  • Iný pohyb, okrem jazdy na nakládku/vykládku, je v závode PRÍSNE ZAKÁZANÝ!

  • Porušenie stanovených opatrení - vodiči externých nákladných vozidiel, vedome porušujúci stanovené opatrenia, môžu byť zo závodu vykázaní alebo pri opakovanej návšteve do závodu nemusia byť vpustení. Dopravná spoločnosť o zákazom vstupu sankcionovaného vodiča, bude vopred informovaná.

Veríme, že prijaté opatrenia príjmete s pochopením. Je našou povinnosťou správať sa zodpovedne voči našim zamestnancom, dodávateľom, obchodným partnerom aj voči širokej verejnosti. 

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.