zeolit

Katastrofa – Černobyľ, UA – 1986

V roku 1986 došlo na Ukrajine k výbuchu atómovej elektrárne, pričom explózia bola 30 – 40 x silnejšia v porovnaní s výbuchom atómovej bomby – Hirošima / Nagasaki.

Katastrofa – Černobyľ, UA – 1986

Hlavné uvoľnené izotopy počas katastrofy: 137Cs, 134Cs, 90Sr, 89Sr. Na elimináciu škôd sa použilo cca 500 000 ton zeolitu (hlavne klinoptilolitu) z rôznych depozitov.

Hlavné použitie klinoptilolitu:

Dekontaminácia rádioaktívnej odpadovej vody (rádioizotopy Cs a Sr), konštrukcia ochranných bariér, aplikácia do pôd, dekontaminácia pitnej vody (rieka Dneper), pridávanie do krmiva pre dojnice (10 % klinoptilolitu – zníženie Cs v mlieku), tablety pre humánne účely, pridávanie do čokolád a sušienok.

Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.